Irland är ett exempel på att EU, och hela politiska systemet är djupt odemokratiskt…
Man röstar nej till Lissabonfördraget ett år … ett år senare har man ett val igen, där de ekonomiska förutsättningarna i valkampanjen, för ja sidan och nej sidan, var enormt olika….. till ja-sidans fördel
Det har hittills varit så att man från eliten har folkomröstningar om saker ända tills de får som de vill …. hade det blivit ett “JA” redan i förra valet, hade det aldrig hållits ett val till……

….Nu blev det ett framtvingat “JA”….sedan upphör folkomröstningarna !!

Slutsats det är inte demokrati, demokrati betyder folkstyre, detta är en form av smygdiktatur….