…..

Diskussion på “Efter tio” på 4:an idag …

En diskussion, där man diskuterade svensk traditionell “vetenskapligt baserad” medicin,… gentemot alternativ medicin, som healing, akupunktur, kognitiv beteendeterapi osv …..

Och det sitter i ena hörnet en väldigt “utbildad” herre, och argumenterar för sin sak, nämligen att all medicin/vård, är humbug, så länge det inte går att bevisa vetenskapligt eller mäta resultat, med nåt mätinstrument på något vis….

Sedan viftar han bort det undersökningsresultat som påvisar att 60% inte blivit hjälpt av traditionell medicin….. genom att säga att han inte trodde på den siffran. “Jag vänder mig mot den siffran”

Vad är målet ? ….. Jo målet är väl hälsa va ?
Och medan traditionella vården/Landstingsvården tjurnackat håller fast vid något som på många områden inte fungerar….. så mår människor, många människor dåligt…

… och därför gör samhället det oxå….

Grunden för hälsa

Grunden till all hälsa och välmående är att se till så att vi inte blir sjuka.
Och det handlar då om sunt leverne … de flesta av alla sjukdomar idag beror på osunt leverne !!!!

– Motion,
– sund kost,
– vila,
– att ha en meningsfylld vardag, gärna i form av arbete
– att inte arbeta ihjäl sig, sunda arbetstider
– kärlek i någon form, vänner
– närhet… fysisk närhet…

… dom grundläggande mänskliga behoven. När ett eller flera av dessa behov inte blir tillgodosedda så blir vi sjuka…

Här verkar medlen till hälsa, vara viktigare än målet Hälsa

Det som upprör mig i den diskussionen på TV4 var att medlen verkar vara viktigare än resultaten. Och att det finns kunskap och hjälp att få för många… men det tillåts inte för det inte ligger inom landstinget, och då är det bara välbemedlade som har råd att få hjälp…..

… och så undrar jag när vården ska börja se människan ? hela människan, kropp och själ hör ihop…