Här följer en del intressanta frågeställningar och länkar ang svininfluensan.
Och alla turer kring den.

1. När någon med underliggande hälsoproblem dör i samband med
svininfluensa säger man att de dött i svininfluensa. När någon med
underliggande hälsoproblem dör i samband med vaccination säger man att
de dött av underliggande hälsoproblem.
Hur hänger det ihop?”

Ex Länk på hur man förnekar kortsiktiga biverkningar och långsiktiga, utan att veta nåt om det… DET ÄR GIVET ISIG ATT MAN INTE KAN VETA OM LÅNGSIKTIGA BIVERKNINGAR … EFTERSOM DET ÄR ETT NYTT VACCIN, OCH DET MÅSTE GÅ LÅNG TID FÖR ATT MAN SKA KUNNA VETA DETTA …. HUR SVÅRT KAN DET VARA ATT FÖRSTÅ DÅ?

2. Varför blir myndigheter och vårdinstanser så upprörda över att folk inte tar vaccinet, samtidigt som många dött pga av att de nekats akutvård, och sedan dött av sviter från denna influensa, och dessutom i de flesta fall en underliggande sjukdom…. Hur kan de bli nekade vård ?

3. Varför tror ni att tillverkarna av vaccinet kräver ansvarsfrihet för ev biverkningar och dödsfall, om vaccinet är ofarligt ?… och varför tror ni Socialstyrelsen sekretessbelagt den klausulen i avtalet ?…. kanske för att vi inte ska få veta sanningen va ? Länk

4. Hur kommer det sig att så ofta i olika media, vad anbelangar denna svininfluensa, att när man ska ge frågor och svar till den enskilde medborgaren…. hur kommer det sig då att man frågar en sk “expert”…. som är för vaccin, medan de som ifrågasätter det, inte får samma utrymme ???

5. Varför stoppar man in ord som “Solidaritet”, när man propagerar för att folk ska ta ett vaccin. Man skall vara solidariska mot de riskgrupper som finns säger man. Varför är vi inte solidariska med gatubarnen i Brasilien, med all svältande människor, med alla prostituerade kvinnor i världen, med krigsoffren i världen osv…
Och varför är inte läkemedelsföretagen lika intresserade av Malaria vaccin tror ni ? …
… mitt tips är att ingen som kan betala för det, som västvärlden kan, för ett vaccin där relativt få dör, jämfört med andra sjukdomar, och dödsorsaker.

6. Varför pratas det så lite om en mycket trolig orsak till att folk dör i svininfluensan, nämligen immunförsvar, och nedsatt allmänhälsa. Varför tror ni att Läkare, läkemedelsföretag inte är intresserade att prata om det ? … när läkemedelsindustrin är en av de mest lukrativa i världen idag… siffrorna för omsättningen verkar variera, men mellan 500 miljarder och en biljard !!!!…. Och dessa företag, dessa människor sätter vi blint vår tilltro till…. vad har dom för intresse av friska människor ? …. då skulle de få slå igen, och inte längre vara miljardärer.

7. Det är ju alldeles utmärkt för läkemedelsindustrin att folk dör. det ger dem en marknad att sälja p folks rädslor. Och sedan att vaccinet gör att kroppen inte bygger upp egen immunitet för viruset, är ju helt fantastiskt bra för dem, då måste ju mer vaccin köpas framöver, och ytterligare miljarder strömmar in

länk till rolig, men tänkvärd sketch av galenskaparna

Fler länkar för den intresserade:

– drabbades hon av svininfluensan – trots att hon hade tagit sprutan.

– Föll i koma av vaccinet

– influensans-vinnare

– vaccin-kan-göra-mer-skada-än-nytta