Länk 1

Länk 2

Ett sånt hyckleri från borgarna……

Man har drivit hårt på linjen “det ska löna sig att arbeta”….
Deras aktioner i det fallet har varit att sänka inkomsterna för redan dåligt bemedlade sjuka…. och detta har man trott ska medföra att sjuka blir friska när man “motiverar” dem genom att skillnaderna i inkomst blir större mellan sjukskrivning och arbete ???

Och dessutom så innebär inte sänkta skatter automatiskt att i första hand de som arbetar får mer i egen ficka. Mest pengar över pga av skattesänkningar får många gånger kapitalägare och miljonärer.
Detta talar man tyst om …..

Dessutom ökar inte konsumtionen till följd av skattesänkningar, konsumtionen som är så viktig för all typ av marknadsekonomi. Den ökar inte för att eftersom det i första hand är väl bemedlade som får den största biten av skattesänkningen. Och dom hade redan innan skattesänkning mer än nog pengar att handla för. Alltså förändras inte den totala konsumtionen till följ av borgarpolitik. De rika sitter på sina utökade skattelättnader, sitter på pengarna, alltså låser man fast pengarna, och de kommer INTE till marknadens och nationalekonomins gagn.
Hade du däremot lättat mer för låginkomsttagare och låtit bli att försämra för sjuka och arbetslösa… så hade deras pengar hamnat i konsumtion…. därför där gör pengarna skillnad…. !!!!

“Det ska löna sig att arbeta” säger man OM OCH OM OCH OMIGEN …. och ändå föredrar man tydligen att det är bättre att folk går på A-kassa före att jobba deltid.
Och man föredrar tydligen att folk är arbetslösa, före att vederbörande jobbar inom den offentliga sektorn…. för det är inte produktivt enligt det borgerliga sättet att tänka. Och är det inte produktivt, dvs genererar MER pengar, är det inget “RIKTIGT JOBB”

“Arbetslinjen” ?? … jo hej du vilket skämt …. Agendan till skattesänkningarna är helt annan än man gör gällande…. agendan är att öka klyftorna, och att håva in mer pengar i egen börs !!!… så enkelt är det !!