Jag avlägger härmed ett tyst nyårslöfte, enbart för egen vetskap, och egen vinning..
Allt jag kommer att avslöja är om jag lyckats med det eller inte…

Utöver det tysta “löftet” (är ju eg en målsättning, mer än löfte)
… så har jag som mål att detta år, upprätthålla kondition…. och bibehålla vettig kost.
Och vara en så god medmänniska jag tyar med
smiley