En ständig kamp….. livet är en ständig kamp, för många av oss.
Här sitter jag framför datorn, i ett land där ännu så länge mänskliga värderingar råder något så när. Där ingen svälter.. men där väldigt många far illa…

I andra delar av världen utnyttjas barn som arbetskraft för västvärldens konsumtion. …………..Och vi kallar oss civiliserade ?…

Västvärlden dikterar villkoren för fattiga stater, och berövar dem på deras naturtillgångar… och tar hand om profiten själva.
… och vi kallar vårt sätt att leva för demokratiskt ?

Vi spyr ut gifter i naturen genom flygtrafik, bilar och fabriker, och för att vara riktigt säkra på att göra folk sjuka och i många fall döda, så sprider vi gifter över vår gröda, och genmanipulerar djur och växter så att det blir kostnadseffektivt …
… det kallar vi för utveckling ??

Här sitter jag i Sverige och äter mig mätt, och ser på hur marknadsekonomins lagar gör att man inte får ge bort överblivna kläder…, så då sågas de sönder hellre än att ges till behövande…
Jag sitter här och ser hur vi kastar tonvis med mat för att den eviga jakten på profit, jagar företagen att producera mer än vi äter. Vi kastar bort otroliga mängder kött … medan andra svälter…
… och vi kallar oss för humana ??

Här sitter vi i Sverige och fördömer andra religioner och kulturer. Kulturer/religioner som inte exploaterar kvinnan som ett sexobjekt, att tjäna pengar på i reklam och försäljning…..
När vi själva har en av de högsta siffrorna för våldtäkter…..
Och skilsmässor och splittrade familjer är det vanligaste, och en familj där barnen har bägge föräldrarna under hela uppväxten… snart är lika ovanligt i Sverige som osjälviska handlingar …
….och vi kallar deras religion, deras levnadssätt för medeltida ?

Godhet – Ondska

I filmer kan vi ibland få se Godhet och ondska skildrat på ett mycket förenklat och förvanskat sätt. I synnerhet i Amerikanska Hollywoodfilmer. Ett exempel på amerikanskt självförhärligande är “Independence day” …
Ett ex på att förenkla gott och ont … är “sagan om ringen”

Vad är godhet, och vad är ondska då ?

För det första tror jag inte någon är alltigenom ond, och ingen heller alltigenom god. Men det finns dom som strävar efter att förbättra sig själv, och bli en mer solidarisk, empatisk människa, även om det inte alltid lyckas … men de strävar …

.. sen finns det dom som inte ens försöker… verkar det som, som bara har egen rikedom i sinnet till vilken kostnad som helst för omgivningen….

Jag tror oxå att ondska uppstår bara i frånvaro av godhet, precis som Mörker bara är frånvaro av ljus…
De är inga livegna krafter, mörker och ondska…. bara frånvaro av ljus och kärlek.

Så fyll livet med ljus !………fyll livet med kärlek !