…..
Jag älskar dig inte !
… men jag hade gett vad som helst för att få älska dig.

Jag saknar dig inte….
… men jag saknar det du inte förmådde ge mig.

Du är vid liv….. du lever…
… men du finns inte, existerar bara utanför.

Jag kommer aldrig bli hel…..
… men jag tar mig fram med vad som givits mig.

Jag saknar dig inte ….
.. och ändå saknar jag dig mer än något annat i livet.

Jag saknar dig inte…
… men det är ett evigt tomrum i mitt inre där du skulle tagit plats.

Jag är inte hel…. jag är halt och lytt…
… jag är osynlig, för den som inte öppnar sina ögon…

Du är fastkedjad….
.. och du har själv låst, och svalt nyckeln.

Jag är osynlig… osynlig…
… osynlig för mig själv, om jag inte ser bakom spegelbilden

Du är från en svunnen tid, den tiden är förlorad…
… morgondagen finns att erövra, fast inte som mor och son…

Du har min empati….
.. men inte min respekt, och inte min tid, inte min tid.

Jag saknar dig inte ….
.. och ändå saknar jag dig mer än något
annat i livet.