….
Hä stå nån gôbbe i kostym där framme vid podie, han tâla så stort, mä or´la
som skô få’n te å framstå som bådd lärd å intelläktuell…… men va bety
ållt é denne han stå å bajsa ut i fel änne utâ kroppen ?
Kostymgôbba ä numer oxå förklädd i pullover och har tejje av se slipsa sin,
så fôlke ska tro att de är som vanlit e fôlk….. ja vissa ha till och med
hästsvansa där bak i, även om de ä en vuxen en kâr (karl)..
På annersia podiet stå en kärring och gaffla tebaka…..
Båda skôka på huvve sitt när den andre talar…..
Dom se like dan ut som hockeyspelara när de ha bleve förpassad te
utvisningsbåsa….. dom ruske på huvve så de håll på trill utå

Sen tillsätt dom nan slags val-experta för oss som int begrip nå, som ska
tâla om …. vem som ha vônni debatt´n….. osså jett n’dänn experta få
betart å…. för att’n tâla om för oss va vi skô tycke …. myche märkligt.
Om de nu hade vôri så märkvärdit att de ska ha miljoner i lön om åre, och
gratis utâ ållt de andra som vanligte folk jett betale för…..
…. om de nu e så märkvärdi de där gôbba o käringarna …. och ä så lärd och
intelläktuell, hur kom de sä då att de inte kan tala så folk begrip va de
säg fö´la…. utan jett lejje nån sånn töcken expert för å tâle om vem som ha vônni…..

… då ha dom ju stått där i onödan de där gôbba och käringa o gaffle mä varann …
Han’t dom kônne hoppe över debatt’n då, å talt om vem som vann é denne, å vise nå anne på televisionapparaten iställe….. ja som till exempel nå jaktprogram.
Nä dä ä myche en inte begrip sä på …… men å andra sidan så tycks de va på
é dänn vise me slipsgôbba oxå……

Å fallskärma förresten…. va skô dom me de te ?…. van’te bätter om pilota fick dom ?

Ja så nu stå dom i valstugor o dele ut lappar o å grejer….
… å så skicke dom him valsedla te brevlåa min…. trots att jag ha en lapp som säj: “inge skräp i brevlåa min”….

…. men dä kanske ä dugligt som elltänne, …. fast ja vet inte om é brinn e denne….
Men valstugorna skôll dom kônne donere te fiskestugor….. för de ska fäll inte bo i dom te nästa val …. dom e väl inte så dyr dom där stugorna…. några laxar kan ja tänke mä…

Ja va de gäll vale här nudå…… jag vet ju inte ja….
…. Ja tror ja ta mä en leverpastejsmörgås… och fundere lite….
…. man kanske ge blanka fan……. ta å plock nå lingbära i ställe