….
n’Bänkt Erik stod å föndär där borti parken….
Yge hanses bålke ut som biljardklota när han såg hur dôm hadd tömd ur vattne i ån som rinn genom byn….

Lite på sia sått de två arbetargôbba i sparkdräkta……. helt i branngurt…
Dôm hadd nog sôtte där hele förmidda……
Ingen tå dôm rörrde på sä….. annat än att de lôfte på hôvve sine o spit ut yge sine tebaka på´n n’Bänkt-Erik….
Dä blev sparkdräktsgôbba som vek ôndan blick’n sin ätte en minut äller två….
n’Bänkt-Erik vik sä inte då dä gäll te o bålke inte….

Dä ha stådd en grävmaskin me larvfötteren där i flera dar nu…. göralös…..
Å vattne ä uttömt ur ån ….. hä ä barra nå spricker utå uttorkad lera på bott’n….
Na små-föggla far där å hacke ätte småkrypa…..
Osså en helveeetes massa lera och nollartonsgruse…..

Han önners hur myche e hänn ska koste skattebetalara ….. att de där sparkdräktsgöbba sitt å lute sä i parken…. mä inlånte dyre grävmaskina, och diverse anne ???
Hadd ä inte vôre bätter om dôm hadd hädd igänn grôbbern o kärlskotta himme vä byn ??… tänkte’n och klia sä uppå huvve genom målarkäpsen sin….
Dä hadd säkerligen blidd myche billigare… å dessutom vöre nan nytta mä nä….

Ja … om inte anne hadd dôm ju könne restaurera skolan på byn, så hadd dôm slôppi köre alle Båna in på byn på måran….. å tebacks på kvällningen …??
Ja tänkt n’Bänkt-Erik…. dom lägg ner skolern på småbya…. åsså skô dom ändå måste köra tebacks onga te lanne när de bli gympa … för båna inte få plats på Sollefteås gymnastiksalar ???

…. Njä… hann hadd nog gett en slant för å fådd vöre mä på hur dôm tänkte där de där kommungôbba o käringa… han tyckte nog dôm tänk falit bakvänt …..

…. Nåja n’Bänkt-Erik skô fäll komme tebaks om en vecke och se om sparkdräktsgôbba sått kvar där å bolke mä yge sina då mä….