….
Som den gode granne och memännisch ja ä, så hjålpte jag grannkäringa te å byte däcka…… te ajtomobilen hennes…

Nja …nåja, bil å bil…. hä va väl kanske å ta i….
ätte myttje gnuggning, och polerande, kônne man nätt opp uttyda att fordonet var av märket SAAB….
… märket sått alldeles strax till vänster om där veven sôtte, som man en gång ha veva igång fanstyge mä…..

Själv kalle na bil’n för “Dinosaurie-Rex”

Troligtvis va’n tillvärke på 80-tale, na’n gang, men om é va Artonhunnra eller nittonhunnra-tale, framgick icke…..

Men ‘n va myttje mer modärn, än förige skrothögen hon for omkring mä…en RemJohan…
…en DAF…. som numera står å roste opp på hemanet hennes….

“Det var en stenåldersbil som man var tvungen att choka gång på gång.”
“Den hade bara två lägen: framåt och bakåt, inga växlar. Och den gick
lika fort åt båda håll.” “Motorn ylade extremt oskönt.”

Nåja Saaben hade na ärvt utå far sin,….numera en högt uppstigen kârl, som sitt oppe e’dänne å småfline ner åt oss från molna…..
De va en kluri gôbbe n’dänn Folke Eliasson. Yge ommaför stornäsa hanses, plire på’n i ett. O om vart anne komme nä na’n klurighet.
N’Folke mådde som bäst då han fick små-bäges mä folke (folket) litte….

Men n’Folke va kluri han på mange visa. En lite oppfinnarspilivink va’n oxå.
Dä va allri nanting som va omöjligt, hur än ommafallt, ohänt o bänt de va ….
…. så “ordna’re sä alltid” enligt n’Folke Eliasson….

…O så va’nä.

De fick Jäg å jänta åt n’Folke … a’Anneli, erfara idag te måran, när vi skôll te o byte vinterdäcka.
Vinterdäcka som en gang ha vöri dôbben te….. och en gang besto av gummi, men numera va’nä hårdplast’n.
Ja vise na på hur man bytte däcka, mä domkraft’n o allt e’dänne…
Hur man jett ha en lang en hävarm o hjälpe sä mä, iställe för fäljkorse…
…o att man skulle dra åt om vart anne, så nä inte blev snett o vint….

Ja tänkte att en bonnkäring som a’Anneli, jett ju klare se sjålv utipåfallatt, hon blev ståenes mitt emellan sta’n o hemanet i obôgden…. så de va bätter om ja viste na på hur man gjorde, än om ja bare gjorde allt åt na….

Nåja det gick som smort o byte däcka, men hon va litte osäker på o fylle luft i däcka mä… så ja följde na opp ditt e dänne där ve bensin-ajtomats-station…..
… o lät na pröve sjålv…. för en lär’se ållri nåt genom o titte på o bolke ut yga….
En jett göre nä sjålv, eljest minns man inte…..

Till å börja me så tryckte na inte åt ventilen tillräckligt hårt, så luften for inte in i däcka, men efter lite jävlar anamma så gick de bra mä…..
Men då na kom te tredje däcket vart na bet….. De såg inte ut att va na’n plasthatt på ventil’n, o munstycke passa inte….
Så jag for dit mä hôvve mitt, för o se om jag kônne se va de va för fel….

Och då såg jag hur n’Folke satt där oppi himlapellen i flinte, o plire mä yga sine….

Där satt en cykelventilmojäng på ventilen, med gummiventil, iställe för själva ordinarie ventilhatten


smiley