….ord är vassare än svärd !…..

Rykten falskare än en landsförrädare.

Vilken skör tråd det är vi vandrar på ändå…..livet.

När som helst kan tråden gå av…..och ändå går vi genom det med illusionen att vi är på fast mark.
En cancerknöl i en kvinnas bröst, ett brustet hjärta i en mans bröst…
…Blodförgiftning på ålderns höst…… eller ett förgiftat ord, utan tanke på att dessa skördar offer ….. lemlästar, tar livet av folk…..

Vilken skör tråd det är vi går på…… livet.

När falska ord tas för sanning, när den rättfärdige offras…..
…när den svage blir den utsatte, och den starke trampar på dess sår….

….. vem skall offras nästa gång ?

Tänk efter…. före !