Vårdcentral tvingas stänga ner – för gamla och för sjuka patienter

Posted by Björn Fridén on 16.12.10 //

TANGENTENS RIKTNING.
Vårdvalet Stockholm skördar nya segrar. Eftersom alla läkarbesök
genererar samma ersättning från landstinget blir det långt mycket
lönsammare att behandla friskare patienter än sjukare. Så till den milda
grad att vårdcentraler i väldigt vårdkrävande områden tvingas stänga
igen. Landstingspolitikern Peter Andersson (S) berättar:
”Ett ärende till sjukvårdsstyrelsen i Stockholm-Ekerö förra veckan. Rubriken på dagordningens punkt åtta: Förslag till godkännande av begäran om förtida upphörande av avtalet med Ormängens vårdcentral.

I
tjänsteutlåtandet föreslås att företaget Legevisitten får okey för att
gå ifrån vårdavtalet om att driva Ormängens vårdcentral. Förvisso i
ett område, Hässälby-Vällingby, som efter nedläggningen har fem
husläkarmottagningar. Men det är anledningen och skrivningarna om varför
man vill lämna verksamheten som inger stor oro. De äldre är alltför
många och allt för dyra patienter, menar företaget.” Legevisitten motiverar sin ansökan om att få lämna avtalet:
”Underlaget
är inte tillräckligt och åldersspridningen är för liten. Regelbokens
olika krav på produktionsnivåer går inte att hålla då merparten av de
listade är äldre och vårdkrävande.”Alltså: Patienterna är
för sjuka och för gamla, och med nuvarande system kan man inte driva
vårdcentral på sådana premisser. Lite konstigt kan tyckas med tanke på
att patienterna har just vad vårdcentralen söker – sjukdomar att bota.

Peter Andersson igen:
”I
sjukvårdsdebatten blev det åter en utväxling av argument där de
borgerliga menar att vårdvalet gynnar de ’utsatta’ stadsdelarna. ’Besöken ökar ju’.
Oppositionens och förvisso också många i vårdens förklaring är att man
nu tvingas till återkommande besök för kontroll av en åkomma åt
gången, allt för att vårdcentralen ska få ihop budgeten. Samtidigt
visar nämligen uppföljningar att resurserna ökat i de rikaste områdena av länet.”

Vem var det som tänkte ut det här fenomenala systemet?