En grundfråga vad gäller människosyn och rättvisefrågor, är huruvida man tror att alla i världen kan ha samma standard som 65-70 % av Svenskarna har idag….. om det är möjligt ?

…..eller om man som jag har sett att världen är ett pyramidspel, där den rike är rik, PÅ GRUND AV att det finns folk att utnyttja naturresursmässigt, och som billig arbetskraft.

Och en grund i människosyn blir då …. tycker man att det är “smart” av den rikare delen, eller tycker man att det är fel ?