Intet ont anande, svärmandes som små mikrohelikoptrar över
bananskalen, och ett tiotal sittandes …. Blev de anfallna från flanken av
såpavatten i hårt tryck…..minst 20 st blev omgående träffade, och tusentals ögon slocknade när soppåsen slöts
igen, och dubbelt upp av ännu en påse.

Endast ett 10 tal hann fly…..

Nu omgrupperar dom efter att ha flytt i vild panik.

Nu låg där på den blanka diskbänken, mat för flera kompanier, en stor, gul, fet banan…. med små svarta prickar på…
Men de få kvarvarande minihelikoptrarna var avvaktande in för skrovmålet….
Det var något skumt med det hela….
Som om det låg nå’t hot i luften…..

“Det är en fälla, det är en fälla” !!!! skrek generalflugan

Till slut blev frestelsen för stor för fyra av dom som landade på något som man med bananflugevokabulär skulle kunna kalla “big meal”….

Farhågorna bekräftades omgående, när en ny vattenkanonstråle träffade dem och gjorde vingarna icke flygdugliga…. och då svartnade det för dem en efter en, när det eliminerades av “vita lamm”

Nu var truppen splittrad och sårbar och plockades en efter en av fienden…
och slaget om lägenhet 517 var förlorat…. när den sista bananflugan flydde ut genom vädringsfönstret.

… han rapporterade ner till soptunnorna om massakern vid lägenhet 517