….
Jag tror det kommer bli värre, innan det blir bättre.

Detta har jag lärt

Jag har haft en livsresa som i likhet med alla andra är unik. Jag har
lärt mig mycket, varit vetgirig. Jag har varit intresserad av Historia
…. för jag vet att utan kunskapen och lärdomen den har vi ingen
framtid. Jag har lärt mig att om vi inte har mångfald, så har vi enfald.
Jag har lärt mig att ju mer man lär sig desto mer inser man att man
inte vet något, …. det kan kallas ödmjukhet…..

Men ändå står vi här igen i det vi kallar ett demokratiskt civiliserat
samhälle och är på väg att göra om samma misstag om och om igen.
Trender, politiska inriktningar, solidaritet och egoism tycks gå i cykler.

Det är som om människan inte klarar av att få det bra, utan att tappa
respekten för allt liv omkring, utan att vilja ha mer och mer.
Det är som om människan inte klarar av att få det bra utan att iom detta
sker så tappar man solidaritet, glömmer vårt ursprung, glömmer
solidaritet osv….

Nygamla värdringar som får mig att frysa i hela själen

Nya värderingar, eller jag borde kanske säga, “nygamla” värderingar
accepteras och tas för givet. Värderingar om skilda förutsättningar
utifrån föräldrars inkomst, värderingar som exkluderar folk utifrån
hudfärg, kulturell bakgrund religion.
Nya värderingar anammas….. värderingar där återigen människan
reduceras till produktionsenheter. Värderingar som bara värdesätter
friska människor, och människor som är som vi, samma bakgrund och
kultur…..

Världsekonomin balanserar på en knivsudd, utifrån hur folk väljer att spekulera
… är det sunt ?

Tortyr fördöms i Kina och Irak, men accepteras i USA…. är det sunt ?

Kvinnomisshandel och förtryck fördöms i Afghanistan, men accepteras i Sverige… hur kan det komma sig ?

Återigen har det blivit accepterat i Sverige, av snart en majoritet av
svenskarna, att kalla invandrare för “apor”, “Abdullas” osv….. allt
fler ansluter sig till sådana uppfattningar…. och det skrämmer mig,
för jag har läst historia.
Jag har läst om hur miljontals Judar, samt massor av slaver och Romer,
gasats ihjäl med avsikt att utrota, utifrån en värdegrund som delar upp
raser i undermänniskor och herrefolk. Detta mina vänner sker IDAG, nu,
och det går fort….. så fort att de flesta inte insett att vi riskerar
att göra om samma misstag igen, med ett resultat av att miljoner kommer
dödas pga sin ras.

Nej vi är inte där än, men vi gör inget för att bromsa den utvecklingen.

I Utanförskapets Sverige frodas Sverigedemokraters främlingsfientlighet

Klyftorna ökar i samhället, och det är under sådana skeenden som rasism,
och främlingsfientlighet växer sig starka. Det är enligt mitt sätt att
se på det ingen slump att främlingsfientliga partier blomstat under
regeringar som vill öka klyftornas, och därmed utanförskapet.
Idag har än så länge de flesta det bra ekonomiskt i Sverige , men när
det förändras, om det förändras radikalt, så riskerar vi att bli ett
nytt Nazityskland.

Problemet ligger i första hand inte i att vissa människor tjänar mer än
andra

Problemet ligger i första hand inte i att vissa människor tjänar mer än
andra, det är närmast en förutsättning i en marknadsekonomi. Och det går
inte att vrida klockan tillbaka och träda ur vårt marknadsekonomiska
levnadssätt, vårt kapitalistiska levnadssätt. Åtminstone inte förrän det
sker så drastiska förändringar att hela det marknadsekonomiska, globala
systemet fullständigt kollapsar. Då finns det chans att bygga något
nytt.

Problemet ligger som sagt var i första hand inte i att vissa människor
tjänar mer än andra, utan att det skapas ett utanförskap. Ekonomiska
skillnader är inget stort problem, men girighet ÄR ett stort problem. Då
det skapar motsättningar, och frustration, meningslöshet osv….. Och
bland det farligaste som finns, är om tillräckligt många känner sig
utstötta av samhället, utnyttjade, undanskuffade, maktlösa….

Historien har visat att då ökar brottslighet våld och terror.

….. kommer vi nånsin att lära oss ?….. vi ….. människorna som
förmätet kallat oss skapelsens krona, men är den enda art som håller på
att både förgöra sig själv, och den planet vi bor på….