Varför skrämmer kärleken dig så ?
Vad har den gjort dig för ont ?
All den lycka och värme den bär med sig,
är det inte vad du alltid har längtat efter ?

Är det vad du en gång så brutalt förlorat ?
Eller tror du dig inte vara värdig ?
Vad är du så rädd för ?
Varför skrämmer kärleken dig så ?

Är den inte själva livet, själva orsaken till varför du är här ?
Är det livet du är rädd för, eller döden i ett hjärta ?
Eller tror du att kärleken ska råna dig på ditt innersta väsen….
…. så som den gjorde, då för länge sedan, då ditt hjärta blev till ?

Kärleken kan hela ditt sönderslitna hjärta.
Men det det är inte vad du tror…. eller hur ?
Är det därför kärleken skrämmer dig så ?