….

Man skulle kanske kunna tänka sig att det skulle vara saknaden efter en mor, eller en far…. som inte funnits där…
Saknad efter meningsfull sysselsättning och ett värde som följer med detta.
Saknad efter en mer human värld ….
Man skulle kanske kunna tänka sig att det skulle kunna vara saknaden efter en förlorad vän, eller brusten kärlek…

… men så är inte fallet.

Jag tror att min allra största saknad länge varit, och alltid kommer att förbli saknaden av barn… När ett barn tyr sig till en, och visar sin kärlek och brutala uppriktighet, så finns det inget i denna värld som slår den glädjen, och känslan av fullkomlighet…

Jag hoppas att alla ni föräldrar är medvetna om den skatt ni har.