….
155 barn har drabbats av narkolepsi som direkt följd av svininfluensavaccineringen.
155 !!!!!…..Och lägg därtill att även många vuxna drabbats av narkolepsi som följd.

Jag är inte den som gillar att säga “vad var det jag sa”…. men här är det frågan om det inte är på sin plats. Att oroliga människor tog beslutet att vaccinera sig i rädsla för att dö… klandrar jag inte enskilda medborgare för…. även om det för mig personligen stod helt klart vad som hände i Sverige under denna nutidens värsta propagandaskandal.

Nej …. ansvaret och skulden må här ligga på:

– Cyniska läkemedelsföretag
– Politiker
– Media
– Sjukvården

De borde åtalas !!!!

Och det är ett tungt ansvar…. som få eller ingen tycks ta.
Erkännandet ang biverkning av narkolepsi har delvis slagit igenom, men det har inte fått de krigsrubriker som “hotet, pandemin, svininfluensan” fick….
Och banne mig borde det betalas ut skadestånd till de drabbade…. men även skall de skyldiga vara med och betala ur egen ficka, utifrån ansvarsposition och tillgångar.

Varför anser jag det då … jo…

Socialstyrelsen ingick ett avtal med läkemedelsbolaget om ett otestat vaccin, som fråntog bolaget från ansvar för eventuella biverkningar.
Media, regeringen och myndigheter gick ut och skrämde, hotade folk till vaccinering i den värsta propagandaskandal i modern tid…

Medier var full av ord som “Solidaritet till riskgrupper” där arga pro-vaccin-fanatiker gav folk dåligt samvete inför valet att avstå.
Föräldrar slets itu inombords inför valet… där en I MEDIA ENAD LÄKARKÅR, var övertygad om massvaccineringens förträfflighet och nödvändighet, och kritiker, som var förmodligen lika många tystades ned alt inte gavs utrymme i media….

Var är alla tvärsäkra röster nu …. nu när barn och vuxna i hundratal lider alla helvetes kval över ny livssituation genom sjukdomen narkolepsi….
Även självmordsförsök har förekommit i samband med lidandet kring narkolepsi uppnådd av influensavaccinet…. som “alla var så eniga om”

Och dessutom så har den utlovade undersökningen kring dödsfallen i samband med både sjukdomen svininfluensa och de som misstänks kunna bero på själva vaccinet…. dessa utredningar har då inte jag sett röken av….

Och även om de presenteras, så kan man undra vem som gör undersökningen, och om de är utan särintressen och jäv i frågan….

Det här luktar svinigt så ini H-vete….

En stor grupp ansvariga människor borde minst SKÄMMAS ordentligt, och må rätt dåligt psykiskt och egentligen även åtalas.

Men som det ser ut nu, är det offren för masspropagandan, massvaccineringen, och undanhållandet av fakta …. som lider….. av narkolepsi… och då är som sagt var inte eventuella dödsfall pga vaccineringen inräknade

Skäms !