Ställ en argsint björn framför mig, och jag skall fly eller slåss.
Ge mig ett teknisk problem att lösa, och jag skall se till att det blir löst.
Ge mig oländig terräng att ta mig förbi, och jag skall betvinga den.
Ge mig sorg över kärleksförlust och förlorade vänner, och jag skall leva vidare, och övervinna.

Men rykten som skadar, finns inga ord eller nävar som rår på. Förgiftade ord och illasinnade antaganden, finns ingen sköld för. Rykten som skadar kan ge dödliga sår, om blödningen inte stoppas, om orden och det ansvarslösa agerandet inte upphör.
De kan slå ut hela sociala strukturer, slå ut beprövad vänskap. De kan ta ifrån dig ditt levebröd, de kan ta ifrån dig dina vänner, din hembygd, ditt ljus…

Ge mig oövervinnerliga fysiska strapatser, och jag skall framhärda, och gå segrande ur striden. Men sticks vassa ord i lönndom, att förgifta min miljö av vilken jag lever i och får min näring från. Så står jag värnlös som en sköldpadda på rygg.

Jag väljer att vårda mina ord, samt att inte agera på lösryckta antaganden. Och jag allt jag begär och önskar mig är samma bemötande.