Mostra åt mäg, sått å ränse lingbära på’n vanlien bordsbricke, då en gammpôjk från Sjö i Dämsta, reste sig opp å slog ut mä bägge ärma sine å tâlte:

– Männ mänisch !!!…..Gå på Lo-bott’n å hämt kastmaskinssålle. Du förstå lingbära far ditti katrull’n, o lôgne rätt jôrning