Folk tror att sjukdomar tycks vara något ont som kommer sig av guds vrede, eller bara pga en självlevande ondska…. samt är något som går att utrota med forskning, mediciner och vetenskap.

Jag tror att det är Moder Jords sätt att hitta balans, hennes sätt att försvara sig mot att vi människor skövlar och förstör, blivit alldeles för många och alldeles för giriga. Giriga så att vi tar av hennes tillgångar utan att ge tillbaka. Det som är hennes första och viktigaste naturlag.

Naturligtvis kan det bero på att om vi ifrågasätter vårt sätt att leva, det kapitalistiska, nyliberalistiska, köp, slit och släng, …. då skulle vi få betala med minskad bekvämlighet och ökat engagemang och mer fysiskt arbete, mindre lyx, och mindre statusprylar… och det tycks vi inte vara villiga att göra. Vi ser hellre våra gamla förtvina och lida, våra sjuka nekas få adekvat vård i tid… för att kunna köpa en ny mobiltelefon i månaden.

Jag blir oxå sjuk, jag kan oxå dö… Jag är oxå en del av denna värld, detta samhälle. Jag är ej heller utan skuld. Men jag opponerar jag mig och strävar åt andra hållet.
Jag tänker och bryr mig….

Men som det ser ut kommer inte människan inse och ändra sitt leverne i tid. Jag tror att människan är på väg att förgöra sig själv. Moder Jord kommer slå tillbaka med en kraft som kommer nära på utplåna mänskligheten, där ingen forskning och vetenskap, mediciner hjälper…

Inte tillräckligt många vill förändra tillräckligt snabbt.

Människan är inte Moder Jords enda barn