Jag har tagit itu med ett inferno, en orkanlägenhet, ett sluskskyffe….
Njä …. det var stökigt jallafall. Nu har jag en längre period sett till andras behov i större utsträckning än mina, och då kan det bli så.

Så ur en pedantsynvinkel, är det fortfarande outhärdlgt här, en normal Svensson är det hyfsat städat… men för en ungkarl, är det kliniskt rent 🙂