Jag är medveten om att det med stor sannolikhet finns de som finner några av mina blogginlägg aningen överdrivna, alternativt konspiratoriska. Som tex det senaste jag skrev om Sveriges subtila utrensning av mindre önskvärda medborgare. Det har gått trend i att bland bloggare och professionella tyckare i sociala medier avfärda all kritik mot etablissemanget, som “konspirationsteorier”. Och på så vis trollar man bort kritiskt granskande av makthavarnas oegentligheter.

Men det jag gör är att beskriva den del av sanningen som få vill uttala sig om, få vill lyssna på, och få vill ska komma ut i media och få utslag. Jag kan i princip skriva vad jag vill på min obetydliga lilla blogg, med få läsare. Men skulle jag hypotetiskt sett haft större läsarkrets, och på så sätt blivit ett verbalt och oppositionellt hot mot makthavare och kapitalets makt och lögner… då hade vissa processer med stor sannolikhet satts igång. Det första man gör är ignorerar de rösterna i det längsta, så länge ingen lyssnar är det inget hot.

Nästa steg är att medialt smutskasta och undergräva förtroende för de oönskade rösterna. Julian Assange är ett exempel som de oskadliggjort genom hot och falska anklagelser. Jag menar vilken rebelledare med våldtäktsanklagelser tror ni får nåt gehör ? Och det är det som är poängen, det räcker med anklagelser i fall som rör våldtäkt. På så sätt finns det en mängd människor som drar egna “slutsatser”, så som “ingen rök utan eld”. Man “vet nog hur han är den där Assange”

Och i värsta fall röjs “hoten” mot deras toppositioner undan med våld eller direkta mord, beroende på hur väl de lyckas röja undan spåren till dem själva.
Jag tror inte för ett ögonblick tex att mordet på Palme skulle vara en ensam galnings verk, när Olof Palme var utsatt för ett av Sveriges största hatkampanjer. Så mycket hat att debattörer från högerhåll än idag kan spy galla över Palme i debatter.

Konspirationsteori ? Ja visst är det detta. Men ordet i sin ursprungliga betydelse betyder att det finns en teori om konspiration mot den upplevda hotbilden mot deras egen makt. Den nuvarande bilden, dvs hur man använder ordet antyder att om man har en teori om konspiration så är man mer eller mindre paranoid, eller stollig, ej trovärdig. Och vips är hotet undanröjt. “Paranoid” är oxå ett utmärkt ord för personer i maktposition att använda om man vill misskreditera och göra icke trovärdig. Men om man synar även det ordet, så kan man fundera är det paranoia även när den misstänksamme har rätt i sin misstanke ? För så kan det nämligen användas.

Förbjuda tiggeri ?

Cynismen når nya höjder i dagens Sverige. I en undersökning visade det sig att 53 % av svenskarna vill förbjuda tiggeri. Och vad kan man tänka sig vilja uppnå med det ? Om vi nu förbjuder tiggeri, vilket för mig är detsamma som förbjuda fattigdom. Det vill säga göra det olagligt att inte ha egen försörjning via arbete eller via social/sjukförsäkring. Om vi nu gör detta, upphör de fattiga vara fattiga då ? Nej givetvis inte. De är ju bara fattiga någon annanstans, och förmodligen än fattigare, eftersom de inte ens tillåts tigga.

Så syftet med detta omänskliga cyniska förslag. är inte att lösa ett problem. Syftet är att dölja det, samtidigt som man ytterligare spår på uppfattningen om att det är någonting fult och självförvållat att vara fattig … ja tom “brottsligt.

Är jag för tiggeri ? Nej givetvis inte, men det är både verkningslöst, cyniskt och nedvärderande att förbjuda fattigdom. Anledningen att många vill ta denna genväg utan verkan, är att “fina, rättfärdiga människor” skall slippa se hur världen ser ut, och vårt eget ansvar i varför det ser ut som det gör.

Giganternas kamp ?

Då bara för att stå rakryggad i min misstro mot makten, ska jag fortsätta tala klarspråk kring vad som sker. Det tycks som vi tar efter det stora landet i väster på alla dåliga sidor, Dålig urvattnad tv pga reklam, mindre möjlighet till adekvat vård om du är fattig, privata apotek som gör att de varor som säljer bäst tas in, inte de mediciner folk behöver etc etc.

Och även den fungerande demokratin i Sverige vilken våra förfäder kämpade sig till genom svett och tårar, ja även blod (Ådalen 31) …även där har vi börjat ta efter det stora kapitalistiska landet i väst, där mindre partier marginaliseras i media. Det görs genom hur media, där alla val numera avgörs, framställer M och S som de enda regeringsdugliga alternativen. Dessa två partier har mest pengar, mest mediautrymme, störst kampanjer, …och får mötas i debatter utan övriga partier.

Nu kallade man i Aftonbladet första debatten mellan Fredrik Reinfeldt och Stefan Löven, för Giganternas kamp, och bidrar till personvalsmetoden. Deras politik blir mer och mer lik varann, så det blir att man skall välja på en av dessa herrar, utifrån deras personliga trovärdighet i “debatter” istället för olika politisk alternativ, förslag och värdegrunder som demokratin var tänkt från början.

Ps

Vill bara tillägga att om ni tyckte mitt förra inlägg om hur politiker genom omvänd omfördelning och tillgång till vård var överdrivet. Ja då står det att läsa om en kvinna från Sollefteå som inte blev återkallad till årlig koll på hennes cancer, och dog året därpå. De skyldiga hävdat helt cyniskt att det kanske ändå inte upptäckts om kallelsen hade skickats …

… Jag konspirationsteoretiker ? … ja men visst… om det passar bättre att blunda så.