Skuldtyngd


“Ja förstånnt mä på N’KarlErik, Hä se från ene skulla ti’n anre !?”

(Jag förstår mig inte på Karl-Erik, tar på sig ena skulden efter den andra)

Osså var det sexbarnspappans funderingar kring varför de hade så många barn:

“A’Frida vâl bå’net om man kaste kallsångern ätter’a”

(Frida blev med barn, bara man kastade kalsongerna efter hon)