….

Nu är det val snart igen … eller är det val… har vi något val ?
Om man ser till antalet röstsedlar per myndig medborgare så kan man lätt luras att tro att vår demokrati är fulländad och rättvis.

Allt är idag styrt av makt och pengar. För pengar är makt. Och så har det varit så länge pengarna funnits, och människan varit människa. Religion beskylls för krig genom historien… men det är inte de olika gudarna som krigat, och egentligen ej heller någon större schism mellan lärorna i världsreligionerna. Nej det är givetvis människor som tillförskansat sig makt och rikedom genom att förtrycka sina undersåtar ekonomiskt i religionens namn, fått dem att döda varandra i religionens namn. Idag, INOM Sverige är det inte så mycket religion som är en förtryckande maktfaktor. Idag i Sverige är det kapitalisterna och politikerna, och deras marionetter som är forna tiders religiösa despoter. I Kina och Sovjet på 1900-talet var det en annan form av maktutövande, despoter som stal arbetarklassens makt och förvrängde revolutionen till egenmakt och diktatur som inte har något att göra med Socialismens grundidéer.

Så det finns hela tiden herrar och damer i samhällets ekonomiska och statusskikt som obönhörligen kommer tillförskansa sig makt, oavsett vad de sedan kallar sig… Kapitalister, Socialister, Religiöst fromma … vad du vill.

Syrien är ett bra exempel, Afghanistan är ett annat, Israel och Palestina ytterligare ett.
Där en majoritet av folket är mer än lovligt less på krig, och maktfajter, där några sinnesslöa soldater är villiga att gå i döden och döda oskyldiga i processen för att deras ledare skall få makt och rikedom. De krafter som är menat att agera som frihetskrafter mot sittande despoter, tas över av andra krigsherrar som sedan utövar samma sorts förtryck mot befolkningen.

Samma sak, samma procedurer är det som florerar i Sverige. Enda skillnaden är att man inte aktivt dödar människor för att komma åt makten. Här köper politikerna sin makt av storföretagen, genom att få anonyma bidrag av dem till löner och valkampanjer. Och i gengäld köper företagen en politik som gynnar deras förmögenheter och verksamhet. Där på den nivån, kära medborgare spelas demokratins röster bort, så din röst på något politiskt parti i maktcentret är i princip bortkastad och odemokratisk. Det enda sättet till förändring är att alltid vara i opposition till makten. Just nu är det enda parti som inte för en rasistisk politik och aldrig suttit i regeringsställning, vänsterpartiet. Just nu är det det enda vettiga alternativet. På område efter område tycker medborgarna att deras förslag är vettigast, och ändå röstar medborgarna inte på dem i tillräckligt stor utsträckning ??

Stora pengar och mycket makt på spel – och det är vi som ger bort makten och pengarna !