Jag är väl medveten om att vi lever i en tid full av dubbla budskap, dubbelmoral, cynism och egoism. Jag är medveten om att demokratin är skör, och att egoismen, utnyttjar demokratin för att försvaga densamma, eller avskaffa den helt, om vi inte står upp för vår rätt.

Parallellt har nyliberalismens egoistiska skimmer som även smittat av sig på feminismens ursprungliga kamp och gjort feminismen till en mörkblå rörelse med särintressen över vissa kvinnors maktpositioner, istället för den ursprungliga idén var, en av socialismens och solidaritetens stöttepelare och grunder…. och i kött och blod syster till sina bröder Socialismen och Solidariteten. Det gemensamma blodsarvet har blivit förgiftat.

Världen förändras ständigt, men förblir ändå densamma för evigt, om vi ser till människors girighet och maktlystnad. Broder Solidaritet ligger skadskjuten och förnedrad i gatstenen, med ett namn som glittrade i skyn en gång i tiden, nu nedsmutsat och förgiftat av kapitalister och högerfolk. Den ursprungliga Socialismens idéer om jämlikhet var sårbara, så sårbara att de inte överlevde sitt embryo-stadium, innan den delvis kidnappades och förvanskades av despoter utan någon som helst avsikt till solidaritet.. enkom egen makt.

Broder Socialism, har blivit förtalad och historieförvanskad, jämförd med dess kidnappare Sovjetstaten, och avfärdad för all framtid, med avsikt att skapa ett lika totalitärt system själva som Sovjet var, med storföretag, korrupta Europapolitiker och kapitalet som makt. Broder Socialism andas i respirator, och utgången är oviss.

Syster feminism, har övergivit sina bröder för egen jakt på makt, har övergivit sina yngre systrar på tvätten, storvaruhusen, och de sjukskrivna, för att ägna sig åt kvotering i styrelser, och mer egen lön, och bidrag. Det tycks som alla går att köpa…. bara priset som varierar. Kan även jag med mina starka socialistiska värderingar bli köpt då ? Jag betvivlar det… men o andra sidan har ingen försökt, för det finns ingen anledning då jag inte ännu så länge utgör ett hot mot deras rikedom och makt.

10 år av hans liv

Den urartade feminismens mest förvirrade vapendragare, har bidragit till ett rättssamhälle där kvinnor delvis per automatik anses vara trovärdigare än män. Män har över lag mer ekonomisk och politisk makt, så är förvisso fallet. Men när det kommer till familjetvister har kvinnan ibland vunnit på förhand. Och när det gäller sexuella övergrepp, sexuella trakasserier så tycks det ofta räcka med anklagelser för att förstöra en annan människas liv. Jag blir lika arg över denna del av hysterisk feminism, som jag blir över män som slår kvinnor och våldtar kvinnor.

En man blev anklagad, fängslad i tio år…. och jag ser rubriker om skadestånd från staten, vilket är rimligt, men jag ser inga rubriker och texter, om straff för de som felaktigt berövade honom på 10 år av sitt liv… varför tror ni det är så ?