….
Om inte konsekvenserna av nyliberal politik och liberala ledare hade blivit så förödande för så många, främst då socialt och ekonomiskt svaga grupper, så hade deras uttalanden och retorik varit lika humoristiskt löjeväckande, som när Vladimir Putin, sänder in upprorsmakare in i Ukraina i full stridsutrustning att inta viktig infrastruktur … för att i nästa ögonblick hävda att Putin kan behöva sända in en övermäktig Rysk arme för att försvara “fredliga ryska demonstranter”

Dagens (Lör 26/4 2014) liberala ledare i Tidningen Ångermanland (“Vågar du släppa in V i regeringen Löfven?) drar ett sådant löjets skimmer över sig, i rent ut sagt horribelt lögnaktiga propagandabudskap, om vänstern, som över huvud taget inte ens innehåller fragment av sanningshalt. Om det hade varit saklig kritik mot föreslagen politik, väl underbyggt med argument, så hade det funnits utrymme för en saklig demokratisk debatt, men så är inte fallet i många liberala ledare.
Dessvärre står det än så länge bara att läsa i papperstidningen, men förhoppningsvis lägger de väl ut det så småningom på nättidningen oxå.

Den klassiska taktiken för att hålla solidariska, humanistiska, miljötänkande,Långsiktigt ekonomiskt tillika miljömässiga politiska partier som Vänsterpartiet, borta från makten, har alltid varit att i samarbete med Socialdemokratin, föra en icke med verkligheten överensstämmande propaganda om VPs påstådda agenda.

För att undvika saklighet och en debatt man från högerhåll vet att man kommer förlora mittenväljare på, så gör man Svenska vänsterpartiet 2014 ansvariga för vad Sovjets och Kinas ledare häll på med på mitten av 1900-talet. Och sedan är “diskussionen” liksom över. Det mest skrämmande med detta är att Alliansen och den så kallade liberalismen då praktiserar den överstatlighet de påstår sig ogilla, praktiserar den form av undangömmande av verkligheten som Sovjet på den tiden stod för, utan att för den delen Sovjet på något enda vis praktiserade Socialism, utan enkom diktatur.

Och i likhet med den traditionella desinformationstaktiken från borgerligheten historiskt, fortsätter borgerligheten och numera nyborgerliga Socialdemokratin i samma odemokratiska propagandaspår gentemot det numera enda reella demokratiska alternativet (vänsterpartiet) till likriktade M, S, FP, MP, KD, och C… såvida man inte förstås ser invandrare som sämre människor och upphov till problem, för att uttrycka sig milt. I denna ledare varnar den liberale sk skribenten för Svenska Vänsterpartiets eventuella sammarbetsvilja, och grundar det på enskilda exempel över hur externa regeringar påstås ha spruckit pga av dessa regeringars vänsterpartier, utan att för den skull Lars Kriss ens gör ett försök att leda skuldfrågan till dessa regeringars sammanbrott, i bevis, utan utgår från att det är vänsterpartiernas fel som inte lägger sig platt för övriga partier i samtliga frågor. Lars Kriss, varför vågar du inte möta reella politiska förslag, istället för att genomdriva desinformation och propaganda?

Anledningen till att det nu kommer en sådan varning från liberalt håll, har naturligtvis ingenting att göra med Svenska vänsterpartiets samarbetsvilja, utan istället om en smygande insikt om att Alliansen riskerar förlora valet, och Socialdemokratin är deras hopp att bibehålla en nyliberal klasskillnadsökande, samhällsnedrustande högerpolitik.
Solidaritet är nämligen ett av de värsta svordomar du kan yttra på Timbro, och Högerflanken.

Så när Liberala skribenter pratar om vänsterpartiets kompromissförmåga, så är det för att de i själva verket tänkt att om Vänsterpartiet på någon enda punkt vill genomföra egna förslag, (som de facto är ett direkt mandat från folket, eftersom folk röstar på V) så ska V av liberala förespråkare framställas som odemokratiska och kompromisslösa.

Jonas Sjöstedt har på EN punkt sagt redan INNAN valet, att det är ett krav för att de skall kunna samregera med S och MP,. Och det är en punkt där en majoritet av svenska folket håller med vänsterpartiet i frågan, nämligen förbud mot vinster i välfärden. Men jag kan förstå om Lars Kriss tycker det vore oansvarigt av V att lyssna på en majoritet av folket … eller ?
Och iom att man redan innan valet gått ut med detta, så lär väl det knappast kunna räknas som en regeringsomstörtande verksamhet… ja utom då i propagandistiska borgerliga skribenters ögon

Dagens svenska “liberalism” förespråkar i praktiken en enpartistat om inte differentierande åsikter och motioner får utrymme, eftersom S inte skiljer sig nämnvärt från M längre. Är det demokrati enligt Lars Kriss ?