Greve Persson, eller Göran Persson fd socialdemokratisk statsminister, tillika partiledare, uttalade sig i Expressen om Vänsterpartiet och det han kallade populism. Vad man dock skall ha i åtanke att GP med eftertryck bytt social grupp, och tillhör de som kan kalla sig miljonärer. Han har nu ett bolag som omsätter 8 miljoner om året, han tar ut mer än en halv miljon om året. Så det är väl ingen överraskning att “greven” inte egentligen längre är intresserad av socialistisk politik a la Erlander och Palme. Han vill ju i likhet med övriga partiledningen, som inte heller sitter hemma och vänder på enkronorna för att få det att gå ihop, …. vill han ju föra en borgerlig privatiseringspolitik a la Alliansen, och använda varumärket “socialdemokrati” som täckmantel.

“Populister” kallar han vänsterpartiet för. Mycket intressant, om man skulle syna det påståendet. Vänsterpartiet har inte på en tum vikit från sina solidariska ideal, i tider då medelklassen köpts med sänkta skatter som lockbröd, och raserad välfärd som resultat.
Medan Socialdemokratin i kampen om medelklassväljare sålt sin själ i nära på varje socialistisk, och solidarisk fråga: välfärden, privatiseringar, avlyssning, Rut, och Rot etc, etc …

och så har GP mage att kalla V för populister ? … skrämmande ! Men fler och fler svenskar håller på att vakna upp nu. Fler ser vad som skett och håller på att ske.
Vänsterpartiet stiger i opinion. Nu är det dags för ett så stark vänsterparti att, S inte längre kan låtsas vara ett socialistiskt parti, men praktisera borgerlig politik. Väljarna … ni kära läsare har makten att syna en hänsynslös Allians, och en ljusblå socialdemokrati !