….
Vi lever i en tid då “jaget” tar allt mer plats, då tidigare generösa och solidariska människor går på kurs för att bli mer egoistiska, och då högervindarna blåst orkanstyrka alldeles för länge. Klyftorna ökar lavinartat i köpkraft och disponibel inkomst. Allt fler blir det Moderaterna kallar “individer” istället för en del av något gemensamt, där alla bidrar efter egen förmåga. Föreningar lägger ner pga bristfälligt ideellt arbete, och tynande ekonomi.

Och vad är orsaken till detta tror jag…. tror ni ?
Själv tror jag att det sitter i förmågan att känna empati, och den förmågan är i större utsträckning bristande hos människor som är uppväxta av curlingföräldrar, samt människor som klättrat i karriärstegen, och trappstegen består av andra människor. Och det i sin tur kan delvis bero på att det solidariska tänkadet i politiken och vardagen skapat ett välstånd som sedan övergår i egoism paradoxalt nog. Detta i samarbete med att en politisk högerkraft inbillat folk att icke arbetande, sjuka, och gamla, inte är lika mycket värda som arbetande människor, eller icke arbetande som har pengar.

Är allt svart och vitt när man nu pratar om empati kontra egoism då ? Nej givetvis inte, det finns hela skalan från egoistisk sociopat till helt självuppoffrande, självutlämnande dörrmatta. Och någon stans där i mitten torde det finnas en balans – mellan att ha tillräckligt mycket jag-känsla för att inte bli nertrampad av egoismens legosoldater, och dess härförare – och att faktiskt ge tillbaka lite till behövande människor och andra medmänniskor. Själv uppfattar jag mig ändock trots allt nånstans i mitten på den skalan, eller något närmare självuppoffrandet. Men ej längre låter jag mig trampas ned av arméerna av pengasamlare, och egentidsälskare. Detta innebär inte per automatik att jag är en genomgod människa utan brister, tvärtom har jag en del brister. Men min strävan är åt rätt håll, vilket inte alla människor kan hävda i dagens högerstyrda Sverige, ända ner till gräsrotsnivå.

Allt oftare lyder konversationer som följer:

– Skulle du kunna hjälpa till här ?

– “Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, !!!!!”

– Men du kanske får tid lite senare ?

– “Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag,
Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag, Jag,
Jag, !!!!!”

– Men säg till om du får tid då ?

– “Ja …jag, jag, jag !”

– Ha det bra då !

– “Ja ….Jag !”