http://www.expressen.se/debatt/nytt-miljonprogram-det-sista-som-behovs/
…..

Man får mer och mer känslan att borgerliga politiker i synnerhet lever på en annan planet. Och med borgerliga menar jag i synnerhet M, KD, C SD och FP… men även delar av högerinriktad socialdemokrati.

Att hon, Sara Skyttedal, KDU kritiserar ett nytt “miljonprogram” för bostadspolitiken , skulle man ju kunna tycka vore rimligt, ända tills man läser om varför hon är emot att bygga fler bostäder, och hur hon ser på människor. Och den synen “kära” Sara är allt annat än vad din kära Jesus skulle förespråka. Ur den aspekten är Kristdemokraterna det märkligaste och mest motsägelsefulla partiet i riksdagen, om man ser till vad det ursprungliga kristna budskapet innebär, och vad de faktiskt förespråkar för politik.

Kristdemokrater är sällan generösa mot sämre lottade, i sin politik, vilket får en att fundera om det är så även privat. Ofta hör synen på politik ihop med hur man beter sig mot människor är privat, är min erfarenhet. Ibland kan jag tycka att just de som kallar sig kristna, lever minst efter Jesus ord och leverne.

Det finns ett antal meningar i hennes snedvridna inlägg i debatten, som visar på hennes påvra människosyn, som hade fått Jesus, om han levt ibland os idag, att ånyo bränna ner det tempel de rika kristna byggt för sin egen ära och rikedom.

– “Otryggheten och utsattheten som det innebar att leva i ett
miljonprogramsområde var det som gjorde att jag sedan många år drömt om att
flytta
. Jag lämnade för att jag, inte någon annan, skulle definiera min framtid.

Den “otrygghet” som Sara här pratar om, och den ekonomiska segregationen, vilken är starkt förknippad med den mellan De svenska invandrare som bott här i generationer sen urminnes tider och de som relativt nyligt anlänt på svensk mark. För i ärlighetens namn, med nuvarande definition på ordet “invandrare” så kan vi alla räkna oss som detta, med nån generation mer i Sverige bara. Min definition är som bekant, att det inte finns några invandrare, ej heller svenskar, utan bara människor. Men Sara … ingen definierar din framtid för att man bygger bostäder som alla har råd att bo i, och att du väljer att fly, visar även på din syn på samhället, att du accepterar orättvisorna, så länge du har en möjlighet att skapa rikedom och gott liv åt dig själv.

– “Jag är stolt över att vara med i ett parti som
vill bygga bort utanförskapet – inte bygga nytt utanförskap.”

Nu hjälper det ju inte Sara att påpeka saker som inte är sant, när du står för en politik som ökad klasskillnaderna snabbast i Europa under er tid i regeringsposition.

– “Vi kristdemokrater ser att lösningen på bostadssituationen är att bygga på
ett sätt som gör att boendeformerna finns blandade i samma områden.”

Eller oxå kan du bidra till en politik med hyresrätter som gör att alla har råd att bo, dvs tvärtemot hur ni agerat. Borgare lever allt som oftast i en verklighet som exkluderar dem från den verklighet de påstår sig vilja påverka. Lite grann i likhet med Anne Wibble, som ville att varje svensk skulle ha en årslön på banken.

– “Ett exempel på hur vi har fått en större mångfald i områden vars
upplåtelseformer tidigare var helt segregerade är att ge även människor i
förorten möjlighet att äga sin bostad.”

Ja dom som har råd då vill säga ? smiley

– “En av de viktigaste åtgärderna för att minska segregationen är att göra det säkert att bo i
miljonprogrammen. En åtgärd som vänstern motarbetar. Det finns en avgrundsdjup
skillnad i synen på brottsligheten mellan oss som hade den närvarande runt
husknuten och socialdemokratiska företrädare
. När jag menade att vi behövde fler poliser utmålades dessa av vänstern
som onda

Ja det får man hoppas att det finns tillräckligt många som motsäger sig polisstaten som lösning på sociala problem, och segregation. Vänstern har alltid velat förebygga problematik genom solidaritet och bekämpning av utanförskap, högern har skapat det utanförskap som de med större poliskår vill skydda “de sina” mot… de rättfärdiga kapitalisterna som vill ha gräddfil och räkmackor.

– “Den kanske allra största boven i utanförskapsdramat är de låga förväntningarna och det
monotona budskapen om högre bidrag som enda räddning. Det befäster bilden om
hopplöshet som tyvärr är alldeles för vanlig mentalitet i dessa områden

Här
visar återigen den sk kristdemokraten, att hon har en skev verklighetsbild,
både om hur samhället idag fungerar, men förvånansvärt nog, mest okunskap i hur
kapitalism i renodlad form fungerar. För det första beskriver hon vänsterpolitik helt felaktigt, naturligtvis gör hon det helt medvetet oxå. Om hon inte skulle vilja ha det hon med en lätt föraktfull ton kallar för “bidrag”, så skulle detta i praktiken innebära svält och bostadslöshet i värre omfattning än i USA. Hur förklarar du det för Jesus ? Sara kan väl ändå vara ärlig och säga att det är en utslagningspolitik de faktisk förespråkar och aktivt med politiska förslag driver.

Höga ingångslöner, turordningsreglerna i Las och en misslyckad skola
försvårar för människor att ändra sin livssituation och skapa sig en plattform
i samhället

Här skulle man nästan kunna tänka att hon har en poäng, om det inte hade varit för att detta från deras synvinkel gynnar ökade klasskillnader, vilket i en dold agenda är deras primära mål. Det enda man kan säga är att en som jobbat länge på en arbetsplats bör ha bättre betalt än en färsking. Detta skall dock inte utnyttjas som görs av borgerligheten till att skapa en låglönemarknad, och kunna importera billig arbetskraft, samt utnyttja ungdomar.

Jag är rätt övertygad att om deras Jesus skulle fått nys om denna sk kristna politik, skulle han ånyo riva templet och bygga upp det på tre dagar .. igen, eller hur det nu var.