Insändare på TÅ

http://www.allehanda.se/opinion/insandare/vi-kunde-nog-aldrig-tro-att-det-skulle-ga-sa-har

Vi kunde nog aldrig tro att det skulle gå så här

Tänk om vi på 1980-talet hade sagt att i framtidens
Sverige spårar tågen ur på grund av för dåligt underhåll av våra spår.
Tänk om vi hade sagt att det i framtiden kan ta mer än tre månader att
få operera bort sin cancer men att det går att köpa sig förbi kön.

Tänk
om vi hade sagt att vi kommer att ha färre vårdplatser på våra sjukhus
trots mycket större befolkning och att våra sjukhus städas så dåligt så
att det sprids smitta. Tänk om vi hade sagt att det inte finns
tillräckligt med mediciner på våra apotek så att gamla människor
istället måste åka till flera olika apotek.

Tänk om vi hade
sagt att arbetslösa och pensionärer betalar högre skatt än de som har
jobb. Tänk om vi hade sagt att vi har en statsminister som föreslår att
vi skall arbeta tills vi blir 75 trots att medellivslängden i vissa
städer är 74 år.

Tänk om vi hade sagt att stora privata företag
driver en del av våra skolor, sjukhus och äldreboenden och tar ut
vinster som försvinner till utlandet. Tänk om vi hade sagt att ett
flertal skolor har gått i konkurs. Tänk om vi hade sagt att
ambulanssjukvården och vårdcentraler har gått i konkurs.

Tänk
om vi hade sagt att trots en arbetslöshet på åtta procent så jobbar folk
så mycket övertid att det motsvarar 120 000 nya jobb.

Tänk om vi hade sagt att våra socialförsäkringar är så dåliga så att vi tillhör bottenskiktet i Europa.

Tänk
om vi hade sagt att trots att du fortfarande är sjuk så slängs du ut ur
sjukersättningen och tänk om vi hade sagt att det finns människor i
framtidens Sverige som har varit tvungna att intyga att de skall dö inom
en viss tid för att åter kunna få sjukersättning.

Folket på 1980-talet hade inte trott på oss och sagt att detta aldrig skulle kunna hända i Sverige.

Nathan Leroy

Ett sanningens ord av Nathan, ingen skulle trott på detta förfarande, och ändå är det en majoritet som VALT detta. Och inte bara en gång, utan 2 gånger.
Och nu tycks dumheten knappa in på oppositionen i opinionsmätningarna.

Kan 10 % stödja ett parti som gör skillnad på folks värde utifrån religion och ursprung, så kan tyvärr en majoritet återigen rösta fram att folk har olika värde utifrån samhällsklass, inkomst, brist på inkomst, och hälsotillstånd.

Att en majoritet, två val i rad varit utan hjärta, har för mig sedan länge stått klart. Men att en majoritet av Svenska folket dessutom skulle vara utan hjärna, ett tredje val, var mer än jag kunde föreställa mig. Men nu är det nära igen.