….
Hur kunde det gå så här ?
Frågar sig nu alla vi “goda människor” som inte röstade på SD.
För så är den mediala retoriken på de sociala medierna efter succévalet för Åkesson och SD. I nio års tid har jag bloggat om varför det skulle gå som det nu har gått.
Men jag har ju inte 45-70 miljoner i reklampengar för att få ut mitt budskap, som de rikaste partierna har.

Jag har och några med mig, har berättat vad som händer när man splittrar samhällen, när klyftor ökar och utanförskap ökar. Nu skriker folk uti media typ att vi måste “kramas mer” och kämpa mot rasismen. Och det är så hjärtegulligt alltihop, och vi är en enda stor familj, utom Sverigedemokraterna, dom får inte vara med. Det får ju i princip aldrig den solidariska sidan med V i spetsen heller, ty enligt nuvarande kapitalistiska normer, leder omtanke och solidaritet till diktatur.


Men trots att V och SD står så fundamentalt långt ifrån varandra i värdegrunder, så finns intressant liknelse i hur Högersveriges politiska elit bedriver politik och propaganda. Och hur uppstickare som V marginaliseras. Och hur oönskad kamouflerad invandringsrestriktiva tas bort ur politiken, för att det är ett hot mot deras egen rikedom, makt och välmående.

Vänsterpartiet har blivit bortmarginaliserade av media, och den snedvridna fördelningen av valkampanjpengar, i hela sin historia. Och sällan eller aldrig lyckats ta sig över 6 %. Detta trots att många frågor V driver har stöd av mer än hälften av svenska medborgarna.

NU har det varit Sverigedemokraternas tur, att bli politiskt marginaliserade. Men det blir allt svårare ju mer de växer. De “goda skall gå samman för att stänga ute ondskan som Åkesson får representera. Skillnaden mellan SDs och Vs valresultat kan delvis förklaras så här:

Så mycket lägger partierna på reklam

Centerpartiet: 70 miljoner kronor
Socialdemokraterna: 70 miljoner kronor
Moderaterna: 50-60 miljoner kronor
Sverigedemokraterna: 45-50 miljoner kronor
Folkpartiet: 35 miljoner kronor
Kristdemokraterna: 25 miljoner kronor
Miljöpartiet: 20 miljoner kronor
Vänsterpartiet: 9,5 miljoner kronor

Lägg även märke till att det borgerliga parti utöver SD som gick bäst, Centern toppar resurslistan för reklamkassan i respektive partier. Och man hyllar Lööf för en bra valkampanj… Mmmm, som att köra i kapp, där den ena har en Amazon, och den andra en Ferrari…. Demokrati … ja dom kallar det så.

Men återigen, Det är inte Åkesson som är roten till att SD kunnat växa som de gjort, roten till det onda. Grunden är lagd av 30 år av höger-regeringar. VA … 30 år sa du ? … Ja titta på kurvan igen som jag la dit ovan, om hur klyftorna ökat, så inser ni kanske att S varit med och girat högerut, nästan i samma omfattning som Alliansen. Muckande Kapten Reinfeldt kan ro iland livbåten i säkerhet från den turbulens han själv skapat, väl medveten om att ingenting kommer att förändras med en Socialdemokratisk kapten.

Detta utanförskap som skapats under 30 år, 30 år av giriga politiker och storföretagare som köpt mörkblå politik under bordet, hade SD aldrig givits möjlighet att skylla utanförskapet för svenskfödda, på utrikes födda.
Skolan har rasat länge nu, först kommunalisering som ger olika förutsättningar för olika elever, sedan privatiseringen av den samma, som ger rika bättre möjligheter.
Hade skolan fungerat, kanske folk hade läst om vad som hände i 30-talets Tyskland, hur Hitler kunde komma till makten, Det var ekonomisk kris i Tyskland, och någon måste få skulden… det blev katastrof den gången. Vi har inte kommit så långt än, men kommer vi så långt är det för sent att vända skutan. Men min huvudpoäng är att det alltid varit ökade klyftor som gett näring åt de som vill skapa syndabockar, de som närs av rasism. Ny Demokrati växte sig starka under förra borgerliga regeringen. Och nu under denna har SD växt sig starkt… någon som ser vad det kan bero på ?????
Ian och Bert var två missnöjesclowner, men de fick 6,7 %…. Men read my lips. Åkesson är ingen clown som är utan agenda, och agendan är inte vacker.

Så nu står vi där med pitten i råttfällan, och beklagar oss över att det svider.
Och skyller på råttorna, istället för den som lagt ut osten åt dem.
Och Fredrik Reinfeldt lämnar ett moraliskt sjunkande skepp, med skeppsskattkistan under armen. Och det blir upplagt att skylla på den nye kaptenen Löven. Förvisso är den nye kaptenen högst medskyldig till det uppenbara myteriet på kapitalistskeppet Sverige.
Han har gjort det genom att i likhet med de senaste 30 årens socialdemokratiska partiledningar, gira kraftigt höger. Men om man bara svänger höger, kommer båten bara gå runt runt, det säger sig självt. Och då ökar risken för att kapsejsa.
Den nye kaptenen har även gjort det genom att kasta den siste solidariske socialisten Jonas Sjöstedt över bord, och vill plocka upp de skeppsbrutna folkpartisterna och Centerpartisterna.

När ska det gå in i huvudet på de båda kaptenerna, att det är dessa som matat sjöodjuret Åkesson, som gör reklam för att stå för välfärden, efter att röstat igenom och bidragit till Reinfeldts klyft-ökar-politik i åtta låååånga år ?
Och när ska det gå in i huvudet på svenska folket att vi röstat fram dessa kaptener ?

Som vi röstar får vi leva…grattis svenska folket (djup ironi)