Jag är i skrivande stund 48 år gammal.
Likt många med mig, känner jag att egen klokskap ökat med åren.
Vi skaffar oss erfarenheter, och i bästa fall lär vi av dem.
Och att en av de viktigaste klokskaperna är att ju mer vi lär oss, desto mer förstår vi hur väldigt lite vi vet om omvärlden och människor.

Mitt värde

Med risk att verka förmäten och nedlåtande, måste jag även tillstå att många människors ignorans och trångsynthet, dumhet, fortfarande förvånar mig.
Det jag säger är absolut inte att jag är en bättre människa, inte att jag är mer värd. Jag har snarare under mitt hittills levda liv fått kämpa hårt för att gå från nästan noll och intet i människovärde, till en hyfsad bra självbild. Både utifrån de förutsättningar jag fick, och den syn på mig själv detta medförde.

Motståndare till sin egen ideologi

Många människor som på ett socialt och ekonomiskt plan lyckats i livet, i ett av världens rikaste länder, Sverige, är i mycket större utsträckning mer intoleranta mot människor som inte lyckas på egen hand, än vad andra är. Detta trots att, om alla andra skulle lyckas lika bra, skulle de själva få en mindre del av kakan, vilket de är fundamentala motståndare till.

Bristande kunskap

Här brister det uppenbart i förmågan att sätta sig in i en annan människas situation, vilket vi människor ofta själva tillskriver oss vara en mänsklig egenskap. Men det brister ju även i kunskap om hur ett marknadsekonomiskt samhälle, med kapitalistisk ideologi fungerar. Och det är ju märkligt, då dessa människor ofta ser sig som intellektuellt överlägsna andra människor OCH mer värda. Den slutsatsen om värde och syn på sitt intellekt drar jag utifrån deras politiska värderingar och skarpa politiska förslag och genomförande av de samma.

Respekterar dem inte, men har samma värde

Trots tex Lööfs, Reinfeldts och Åkessons bristande respekt för andra människors värde, så anser jag att både Annie, Fredrik och Jimmie är värda lika mycket som tiggaren utanför Konsum i min lilla stad, lika mycket värda som mig själv. Och jag lika mycket värd som dem. Trots då att de helt uppenbart inte alls delar min syn på olika människors samma värde. Däremot respekterar jag inte alls dessa politiker, just utifrån deras människosyn. Men jag respekterar tiggaren utanför Konsum, utifrån att han bemöter mig med värdighet och vänlighet, trots hans ekonomiskt social situation borde göra detta svårt för honom, när vi varje dag går och handlar, och tar detta för självklart.

Kuskapstörst

Jag är i grunden en kunskapstörstande människa, nyfiken och slukar information om olika människors situationer, kulturer, religioner, marknadsekonomin, småföretagande, storföretagare, sjukskrivna, arbetslösa, hantverkare, rika, fattiga, solidaritet, diktatur etc etc etc … Allt som jag inte förstår fullt ut, vill jag lära mig om. För att förstå i ett vidare perspektiv, och ha på fötterna när jag argumenterar för min syn på världen, mina värderingar.

Jag pratar gärna med småföretagare, ställer frågor om hur det är att driva småföretag, och vad de tycker skulle underlätta för just småföretagande. Jag är dessutom väldigt nyfiken och insatt kring frågor om social misär och människors hälsotillstånd, och hur samhället både medvetet och omedvetet, lyckas och misslyckas att hjälpa dessa/oss. Delvis då utifrån egen erfarenhet.
Jag försöker efter bästa förmåga få en bild av människan hennes samspel med naturen, och vad vi människor gör med moder natur, och förstör moder natur, som tillhandahåller oss vårt levebröd och vår plats att leva och andas.

Så kan man fundera över hur smarta de är

Men när människor på fullt allvar hävdar att Vargen varken har ett existensberättigande i Sverige eller har en ekologisk viktig uppgift att fylla…. så kan man fundera över hur smart det är.

Och när människor uppfattar ett värde på andra människor utifrån deras hudfärg och religion, så kan man fundera över hur smarta de är.

När människor som är emot invandring “hotar” med att flytta till ett land som inte tar emot invandrare, så kan man fundera över hur smarta de är.

Och när människor uppfattar ett värde på andra människor utifrån deras ekonomiska status och arbets/hälsosituation, så kan man fundera över hur smarta de är.

När människor tycker att etablerade politiska partier borde föra en lika restriktiv invandringspolitik som SD, för att förhindra att deras restriktiva invandringspolitik blir verklighet i form av ökat väljarstöd, så kan man fundera över hur smarta de är.

Och när människor väljer partner,sambo, särbo utifrån social status och likviditeter, istället för på vilket sätt denne kan berika henom, hur mycket henom älskar personen i fråga…

… så kan man fundera på hur smarta vi är.