“Nyttiga idioter”

Det är beklämmande, både vad kapitalstarka intressenter kan göra med demokratin, och det är i viss mån beklämmande att småfolket går deras ärenden, i tron att småfolket då står för “frihet” och “öppenhet”.

I ett statligt totalitärt system, så som Sovjetunionen var, så VAR det de marknadsliberala krafterna som strävade åt hälsosam jämvikt mellan stat och marknad. Så är det dock inte i dagens kapitaliserade värld. Där ligger det totalitära i multinationella företags och kapitalisters agerande. INTE i att ta demokratiska beslut om hur marknaden bör regleras för att inte överordnas människor och miljö. De borgerliga konservativa krafterna i Sverige och världen har lyckats i mycket stor utsträckning i att förändra det politiska språket, utan att ändra sin egentliga politik, som går ut på en enda sak, att snuskigt rika och medelrika skall bli ännu mer snuskigt rika, och från medelrika till rika.

Märk väl att jag inte heller nödvändigtvis per automatik kallar alla förtroendevalda för demokratiskt valda representanter, eftersom den mesta politiken idag är KÖPT av just multinationella storföretag och riskkapitalister. Dvs de “investerar” miljarder till politiska partier som “inte vill att politiker skall lägga sig i marknadens förehavanden”

Det finns många exempel på hur folket har velat en sak, men kapitalisterna köper sin politik, genom en omskrivning av verkligheten, ibland ger de sig tom på historien och skriver om den, så som Moderaternas Sofia Arkelsten, som tillskrev Moderaterna själva som starkt drivande i demokratiseringsprocessen i demokratins begynnelse i Sverige.

Valet till EU var ett tidigt exempel på hur kapitalet och dess hantlangare lurade på svenska folket ett odemokratisk, tungrodd, överbyråkratisk, maktcentraliserande EU, och sedermera EMU. Man hotade från politiskt håll med massavgång från de stora partierna M och S. Man hotade med höjda matpriser i Sverige om vi inte gick med i EU. Nu visade det sig att vi ÄNDÅ eller PÅ GRUND AV EU har bland Europas högsta matpriser. Det vill säga skrämselpropaganda för att få storkapitalisters vilja igenom.
Stora företagare hotade med att flytta utomlands om vi inte gick med i EU. Det gjorde ju nu stora företag ändå, trots att vi gick med i EU efter alla hot, och den massiva väl sponsrade JA-till-EU-rörelsen. Man har alltså flyttat, centraliserat makten över våra liv till Europa och överbetalda byråkrater och EJ demokratiskt valda politiker. För ni visste väl att det finns en president i EU, som vi inte får vara med och välja ?

Vinster i välfärden är ytterligare ett exempel på hur makten pissat på oss medborgare. En majoritet av medborgarna är emot att riskkapitalister köper upp välfärdsföretag, driver dem som om det vore muttrar och maskiner de sparar in på ist för att det är personal och vårdkvalitet de drar ner på innan de kortsiktigt säljer företaget och placerar de pengar du och jag betalt , i ett skatteparadis nånstans.

TTIP är det nya svårbegripliga avtalet, som vi svenskar knappt hört talas om. Och det är på det viset det blir när man röstar fram ett EMU som tar våra beslut åt oss. TTIP är ett så kallat “frihandelsavtal” mellan USA och EMU. Lyssna på ordet igen “Frihandel”
“Fritt” FÖR VEM ? VILKA ?
I den officiella förklaringen av ordet så vill man hävda att avtalet skall främja handeln, och ta bort hinder för handeln mellan USA och EMU.

Vad man inte talar om är delvis hur man lägger upp beslutsfattande på odemokratiskt vis, hur man undanhåller Europas medborgare innehållet i frihandelsavtalet, samt att 90% av de som skapar avtalet är storföretagare, inte demokratiskt valda politiker, inte miljöorganisationer, inte intressenter för din och min välfärd. Och i avtalet, har det läkt ut att man vill från företagens sida, kunna STÄMMA STATER för utebliven inkomst. Dvs om Sverige tar ett demokratiskt beslut att stoppa eller minska vinster i välfärden, kan ett stort multinationellt företag STÄMMA landet Sverige för det. Och inte nog med det. Man vill även göra detta i speciella domstolar. Inte i det nu existerande rättsväsende vi har. Och kostnaderna för sådan rättegång tenderar bli så stora att stater skräms att gå i storkapitalisternas ledband.

I en debatt i riksdagen kring detta för demokratin så viktiga ämne, debatterade Jonas Sjöstedt med Moderaternas Ewa Björling. Björling argumenterade ju givetvis för att vi skulle sälja ut vårt nationella självbestämmande över vår politik, genom införande av detta så kallade “frihandelsavtal”. Inte nog med det. Trots att Jonas Sjöstedt om och om igen förklarade att V inte hade något emot förslag som underlättar handeln, så som minskade tullar, så hävdade Björling att V inte ville ha fri handel. Jag tycker det är fruktansvärt oärligt av Björling att vilseleda medborgare/väljare på det viset.

Poängen är att det är delar i avtalet som förminskar demokratin, så som företags möjligheter att stämma staten för utebliven vinst pga tex en politik som landet vill sina medborgare väl i vård och miljö. Dvs vinstintressen står över demokratin.
Och iom att medborgarna inte delges förslaget, förrän det är dags att rösta. Och att det är ett oöverskådligt stort avtal, i syftet att försvåra begripligheten i det hela, så minskas möjligheten att påverka, I slutändan skall förtroendevalda politiker, inte svenska eller Europeiska medborgare, rösta på förslaget. Och då finns bara möjlighet att rösta Ja eller Nej. Inte kritisera DELAR av avtalet. Så som företags möjligheter att stämma stater. Detta är man naturligtvis medveten om i maktens korridorer, vare sig vi pratar om korridorerna hos storföretagen eller om de i EMU, att de som röstar nej till avtalet då felaktigt kan avfärdas som fientliga till “fri handel”

Vill vi att marknaden skall finnas för oss, eller ska vi finnas för marknaden ?
Nu är Kapitalet och kapitalisternas ärenden överordnad demokratin, och faktum är att det är bara ett parti i riksdagen som motsäger sig denna odemokratiska ordning: Vänsterpartiet.

Precis det parti som de odemokratiska kapitalistiska krafterna, och dess hantlangare borgerligheten inkl Socialdemokratin, har lyckats marginalisera bort, och projicerat över den överstatlighet på, som de facto borgerligheten själva står för. Med möjlighet att avlyssna sina medborgare, sälja ut folkets gemensamma tillgångar till privata intressen som säljer det vidare för egen profit. Bara det att staten, som ursprungligen varit en förlängning av våra förtroendevalda, inte längre är den som i väst är totalitär, som borgerligheten gärna ljuger till om, utan det är det vi kallar marknaden som är just totalitär.