Hur kan en människa, som är Sverigedemokrat, som ser ner på så många människor, sitta och kräva att ledamöter behandlar honom med respekt ?

När han inte förstår innebörden av ordet, och att respekt förtjänar man genom respektfullt beteende mot sina medmänniskor … hur ?