Reflektionen lyder kort och gott, föreställ er nu att hon är en Syriansk, eller Somalisk flykting som utvandrar från sitt land.