Nu sedan Sverige-“demokraterna” har tagit väljare från en delvis flyktingfientlig borgar-väljarkår, har populistiska, invandringsrestriktiva förslag börjat florera inom Alliansen.

Jag väljer att kalla dessa borgerliga Allianspartier och dess förslag för flyktingfientliga, eftersom Alliansens politiska förslag kring invandring och flyktingmottagning alls inte är invandringsfientlig, ej heller rasistisk. MEN dock flyktingfientlig i viss mån. Låter det motsägelsefullt eller förvirrande ? Är inte det samma sak ? Och står inte högern och vänstern eniga i den frågan gentemot vänster, Socialdemokratin, samt Miljöpartiet ?

Eniga i flyktingpolitiken ?

Njää…. Dessa sju partier har gemensamt, officiellt deklarerat, att de är motståndare till Sverige-“demokraternas” tydligt invandringsfientliga programidé. SD-politikernas städade yttre och nyligen förfinade språkbruk har lurat en del väljare att det numer är ett etablerat demokratiskt parti, samt att de inte alls är rasistiska eller ens emot invandrare.

Hur bemöta dessa åsikter ?

Jag tillhör de personer som anser att vi inte alls ska bemöta Sverige-“demokraterna” utifrån den “nazistiska historia” partiet och dess partitoppar har sitt ursprung ifrån. Vi skall istället syna både politikernas partiprogram, vilket är i grunden invandringsfientligt, och vi skall ifrågasätta de falska “fakta, och den förvridna “statistik” detta tveksamt demokratiska parti använder sig av för att sprida propaganda som ökar främlingsfientlighet och rasism bland folket.

Och vi ska i vardagen, bland vänner och bekanta, sakligt och respektfullt ställa de rätta motfrågorna fördomsfulla, främlingsfientliga eller rent rasistiska uttalanden vädras eller likt en LP-skiva med stor repa på, upprepas utifrån felaktiga och falska uttalanden från partistyrelsen i SD har basunerat ut som propaganda.

Uttalanden som:

– “Dom har blivit för många nu”
– “Islam är en våldsam religion”
– “Invandrare begår mer brott än svenskar”
– “Jag är inte rasist, jag är kritisk mot invandringspolitiken”
– “Det är inte rasistiskt att hata muslimer för Islam är ingen ras”
– “Vi har inte råd att ta emot flyktingar”
– “Dom tvingar barn att gå i Burka”
– “Sverige är så jävla PK”
– “Om inte pippi Långstrump får säga ordet ‘negerkung’ så har vi gett upp vår nationella identitet, och vår svenska kultur”
– “Man kallas ju rasist om man är kritisk till invandringspolitiken”

Det går att räkna upp många, många fler kommentarer från människor som frestats att rösta SD, eller redan gjort det. Men alla dessa påstående bör vi sakligt säga emot och förklara hur det egentligen ligger till.

Jag återkommer till möjliga svar på och tillrättavisningar på dessa ovanstående felaktiga påståenden inom citationstecken. Men först vill jag bara förtydliga skillnaderna på agendan och bakgrunden till de sju övriga partiernas till synes “enighet” inom invandrings/flyktingpolitiken.

Vänsterns primära orsak till generös flyktingpolitik

Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Socialdemokraternas huvudsakliga skäl till invandring och flyktingmottagande är HUMANITÄRA, även om vänstern inser att det nationalekonomiskt, och arbetsmarknadsmässigt inte skulle fungerat alls i Sverige utan invandring. Speciellt eftersom nativiteten är dalande hos svenskar. För den skull inte sagt att vänsterväljare alltid är änglalika, felfria människor utan fördomar. Men den presenterade politiken har den agendan.

Högerns primära orsak till generös flyktingpolitik

Borgerligheten har en helt annan utgångspunkt i sitt vurmande för mångkultur och tolerans. Även om dessa partier gärna talar om humanitära orsaker till mottagandet av invandrare och flyktingar, så är det alldeles tydligt utifrån Allianspartierna politiska förslag samt politikers uttalanden i frågor, att dessa ser potentiellt billig arbetskraft i flyktingar. Och de ser arbetskompetens och utbildad arbetskraft hos högutbildade, kapitalstarka invandrare. De bryr sig inte om religion eller hudfärg, de värnar om stora klassklyftor, och olika rättigheter utifrån samhällsklass. Detta är nämligen fundamentet för deras maktposition grundat på ekonomiskt överflöd hos dem själva, samt en underklass som måste “hållas på mattan”.

Vi ser denna dolda agenda inom borgerligheten utifrån att Moderater kallat svenskarna för lata, när de är sjuka. Och för företagsfientliga, när arbetare slåss för rättigheter och skälig lön. Vi ser det på att Allianspartier anser att otrygghet och låg lön hos invandrade människor och flyktingar skall vara motorn för att få folk i arbeten som inte i realiteten finns. Vi ser det i förslag om språktester. Vi ser det på minskade dagsbidrag hos nykomna flyktingar som redan har så lite att om de tar bussen från flyktingförläggningen, så är pengen slut när de kommer fram.

Nej borgerligheten är definitivt inte rasistisk i sin politik. Även om många av deras väljare sneglar åt Sverige-“demokraterna” när de upplever sin ekonomiska särställning som hotad pga av flyktingpolitik….tror de. Nej borgerlig partipolitik i denna fråga grundar sig på tron att flyktingar kan tänka sig arbeta längre tid, för lägre lön, och utan fackliga rättigheter. Samtidigt som borgerligheten inte alls har något emot att välkomna några få utvalda invandrare från “överklassen” från andra länder.

Ja hur var det med bemötandet ?

Nu åter till några av de vanligt förekommande uttalanden kring invandringsfrågor som kan förekomma och skapa än fler klyftor, och mer segregation:

– “Dom har blivit för många nu”
tänkbart bemötande: Vilka då ? och varför ? hur menar du? (detta förvirrar ofta personen som uttalat detta, och om denne försöker sig på att utveckla vilka, hur och varför, hamnar de ofta på okänd mark och fördomsfullhet och i värsta fall rasism, om än inte alltid.)

– “Islam är en våldsam religion”
tänkbart bemötande: Nej Islam är varken våldsam eller fredlig religion, precis som alla övriga religioner. Däremot finns det grupper och individer inom ALLA religioner som är våldsamma. Inte religionen i sig. Dessutom är en överväldigande majoritet av muslimer fredliga utövare av religion.

– “Invandrare begår mer brott än svenskar”
tänkbart bemötande: Varför är det viktigt för dig med vilken hudfärg, nationalitet eller religion påstådda eller dömda brottslingar har ? och vad vill du säga med detta ? (Om man tror på detta, så kommer deras resonemang ofrånkomligen till slut hamna i att brottslighet skulle vara genetisk ärftligt hos de grupper som inte är vita västerlänningar eller svenskar, och det är inget annat än att döma människor utifrån ras. dvs rasism)

– “Jag är inte rasist, jag är kritisk mot invandringspolitiken”
tänkbart bemötande: På vilket sätt vill du då förbättra för flyktingar som kommer hit, och vill du att även rika kommuner ska bidra till flyktingmottagandet ?

– “Det är inte rasistiskt att hata muslimer för Islam är ingen ras”
tänkbart bemötande: Det du sysslar med nu är Semantik. Givetvis är det precis lika omoraliskt, osolidariskt, och inhumant att hata och förtala mängder av olika religioner och folkslag utifrån deras tro och nationalitet och kultur.

– “Vi har inte råd att ta emot flyktingar”
tänkbart bemötande: Vi har råd, frågan är om vi VILL ? … och om vi inte vill, bör vi kunna motivera varför vi inte vill.

– “Dom tvingar barn att gå i Burka”
tänkbart bemötande: Nej !

– “Sverige är så jävla PK”
tänkbart bemötande: Om det är samma sak att vara politiskt korrekt, som att vara för mångfald, öppenhet och solidaritet, så tar jag stolthet i att vara politiskt korrekt”

– “Om inte pippi Långstrump får säga ordet ‘negerkung’ så har vi gett upp vår nationella identitet, och vår svenska kultur”
tänkbart bemötande: Hänger verkligen vår identitetskänsla på om en sagofigur ska få uttrycka förlegade sätt att uttrycka sig, eller skulle vi kunna bottna vår identitet i generositet istället ?

– “Man kallas ju rasist om man är kritisk till invandringspolitiken”
tänkbart bemötande: Nej man riskerar bli kallad rasist om man bygger sina värderingar på fördomar och propaganda.