Dessa människor vill att vi skall vara rädda, inte våga leva, säga vad vi vill.
De vill att vi skall gruppera in oss i olika grupper och skyttegravar och skjuta på varann till de andra kuvats eller dött ut.
Dessa människor tänker enkom på egen ekonomisk och politisk makt, INTE på andras välfärd, andras frihet, andras trygghet, de tänker aldrig på rätt och fel.
Dessa människor vill skapa låglönemarknader för att kunna utnyttja folks rädsla att bli av med jobbet. Dessa människor tror på våld som lösningen för att minska våld.

Dessa människor jag pratar om, är politiker som vill öka klyftor i samhället. Politiker som vill segregera, och strypa av och förminska människor utifrån religion och bakgrund. Och dessa människor ÄR människor som i religionens namn, försöker skrämma folk till tystnad med terrordåd.

Vill man ha religionsfrihet, måste yttrandefriheten inkluderas, annars hycklar man o det grövsta. Man kan inte begränsa yttrandefriheten, och ändå har vi gjort det i lag. Men yttrandefrihet innebär heller inte rätten att kränka andra människor. Det är/borde vara lite grann som vi lär oss när vi tar körkort. I trafiken har du inga rättigheter, bara skyldigheter. Så borde det vara när vi pratar om yttrandefrihet, solidaritet, och politik och religion.

Vill man ha ett framgångsrikt, våldsfritt samhälle, måste man inkludera de ekonomiskt och socialt svaga grupperna, och hjälpa alla ur detta, och eliminera fattigdom och utanförskap med solidaritet och jämlikhet.

Vill vi få bort tiggeri, och rasism, få bort brottslighet och fördomar, ja då är det bara solidaritet, kunskap, minskade klyftor, samt att inse att fattiga Romer har EXAKT samma människovärde som en Östermalmstant, eller en verkstadsarbetare, eller en arbetslös svensk.