Jag skall villigt erkänna att före detta utrikesministern tillika Carl Bildt är duktig med ord. Att uttala sig diplomatiskt och icke stötande. Trots att hela hans politiska gärning och agenda de facto är stötande, inhuman. Politisk moral är ett uttryck denne ekvilibristiske ordvrängare förmodligen är vagt bekant med, men inte riktigt i hjärteroten förstår dess innebörd. CBs vältalighet samt det faktum att stora delar av hans väljarskara inte heller har en speciellt fungerande moralkompass, har dessutom bidragit att han och många av hans gelikar kommit undan med politiska och personliga skandaler, som en Socialdemokrat skulle bli avsatt för, om han/hon endast tänkte tanken. CB skriver och riktar kritik mot regeringen på sin blogg:

https://carlbildt.wordpress.com/

…under rubriken “Sverige har skadats” angående nuvarande Socialdemokratiska regeringens beslut att inte förlänga ett handelsavtal med Saudiarabien. Ett avtal som innefattar export av militär materiel, och teknik. Export till ett land där kvinnor inte får köra bil, och folk som uttrycker kritiska åsikter via bloggar, får tortyrliknande piskstraff under längre period.Utöver dessa två exempel finns många fler att lägga till om man vill.

CB skriver bl.a:

“Under vår tid i regeringen var det naturligt att respektera detta avtal.
Det var Sverige – inte en enskild regering – som ingått avtalet. Och
därmed handlade det inte minst om Sveriges trovärdighet som
fördragspartner”

CBs aristokratiska, högdragna språk och tonläge kan nog lura enstaka medborgare att tro att han har något civiliserat, fredligt, konfliktlösande i sina avsikter. Om man inte då synar vilka ord han använder, och vad han har för avsikter med dem. Han använder ordet “respektera” när han skriver om avtalet. Själv tycker jag väl att det är fundamentalt idiotiskt att prata om “respekt”, när man stödjer vapenexport till en av världens mest hårdnackade, tok-rika diktaturer. Och dessutom på ett personligt plan har kommit undan med inblandning i affärer med en annan diktatur som utövat folkmord, nämligen Sudan. CB pratar även om “trovärdighet”. Men var i ligger trovärdigheten i att exportera vapen till en diktatur som förtrycker folk ? Ett argument kritiker till uppsägningen av avtalet med Saudiarabien brukar hålla sig med, är att man kan uträtta mer för demokratiutvecklingen om man bibehåller handel med typ diktaturer som Saudiarabien. Men varför har då ingenting hänt på de områdena i Saudiarabien sedan 2005 ? Jo för att Saudiarabien är så rika och oberoende ekonomiskt att de skiter i demokratin ändå.

Eftersom Saudiarabien med dess icke demokratiska och kvinnofientliga envåldshärskare förmodligen likt en bortskämd rikemansunge inte ämnar förändra sin syn på kvinnor och prygling av folk som förespråkar yttrandefrihet och demokrati. Detta alldeles oavsett om Sverige stoppar upp sin blågula tunga långt upp i de Saudiarabiska Shejkernas mest intima mörklagda restproduktskanaler, eller om vi tar bort tungorna därifrån.

Och eftersom den verkliga orsaken till att CBs och många moderaters och storföretagsledares tungor hamnat där enkom har med personlig ökad förmögenhet att göra, och inte något annat, vad än CB klurar till för aristokratisk, vilseledande glosor kring ämnet.

Eftersom det är på detta vis, att oavsett vad Sverige gör, lär förtrycket av kvinnor och det fria ordet fortsätta, så är nog ändå min hållning att Moder Svea nu ändå kan stå med rak rygg, som företrädare för demokrati och mänskliga rättigheter, samt sova gott om natten.