VAD vi än gör för val i livet, än om det är som röstberättigad väljare, konsument, som förälder, eller vad än det månne vara, så baserar vi våra beslut utifrån den information som finns tillgänglig.

Och människan är utom allt tvivel i grunden bekväm, om den ges tillfälle till den genaste, bekvämaste beslutsvägen. Det finns många exempel på rent fysiologisk bekvämlighet i vardagen.

– Människor som har bil, kan ta bilen 500 meter till affären.
– Det byggs rulltrappor för att vi skall slippa anstränga oss, och även plana rullband.
– Även hissar används ju lika flitigt av friska unga människor, som av rörelsehindrade.

Sedan har vi ju informationssamhällets och marknadsliberalismens stora gissel för den enskilde medborgaren: Alla små vardagsval, och alla större livsavgörande val, men framförallt de oändliga valmöjligheterna vi ställs inför i teorin. Men i praktiken utifrån den vanlige producerande enheten (dvs arbetaren, och de som blivit utslagna av arbetet) och konsumenten, så är det i praktiken mycket svårt att göra genomtänkta val. Både som konsument, men framför allt när du röstar fram de representanter till riksdagen som sedan styr över dig, eller genom “demokratiska beslut”, ger bort makten, självbestämmandet och demokratin, till Storkapitalister att styra över dig och mig, ja, eller lika illa, ger bort makten till de som utgår från religion, kultur och hudfärg när de värderar människors värde och rättigheter.

Verkligheten är att de stora folkmassorna styrs av kapitalet och politiker till de beslut de vill att människor skall ta. Både genom, massiva reklamkampanjer, subtil osynlig påverkan, eller masspropaganda styrd av företag och politiska partier, och regeringar med mediala kampanjer. Ty det är förvisso ofta så som Blå Tåget, och sedermera Ebba Grön med Thåström sjöng för länge sedan att: “Staten och kapitalet sitter i samma båt fast det är inte dom som ror, som ror så att svetten lackar”

Gratis program och appar med oändligt långa licensavtal, är ytterligare ett sätt som företag tillförskansar sig makt att bevaka medborgaren, genom att ingen orkar eller klarar av att ta till sig den informationen som ges i avtalet. Detta är givetvis planerat.

Lena Melin och andra “experter” talar om för oss hur vi ska tycka, utelämnar och förvränger information. Att just Lena Melin är en borgerlig sympatisör, har kanske undgått många. Men inte mig.

– “Ja, men det är väl inget fel på det, vi har väl alla rätt att tycka vad vi vill ?”

…..kan man väl då inflika. Ja visst får vi det, men människor i Lena Melins ställning, har minst lika mycket makt som globala storföretag och politiker, eftersom de tillhandahåller den information på vilket medborgaren grundar sina livsavgörande beslut. Och makt även i detta format kan ofta missbrukas i form av att inte hålla sin objektivitet, undanhålla information som är livsavgörande när vi tar våra politiska och vardagliga beslut. Vid ett antal tillfällen har LM tex skrivit rena felaktigheter om vänsterpartiet. Att hon inte tycker om Vs politik för att det avkräver hennes ekonomiska position ett större samhällsansvar må ju vara. Men därifrån till att fara med osanning, om än i vilken dignitet osanningen levereras . När det var tal om riksdagsledamöternas i allmänhet, och EU-ledamöternas höga löner och ersättningar, så lyckades Melin i Ledaren undvika tala om att det faktiskt finns ett parti som tycker de höga lönerna är orimliga, och dessutom i praktiken lever som de lär, genom att inte ta ut lön överstigande 27.500 kr. Naturligtvis helt medvetet, eftersom hon räds att denna information skulle locka väljare med stort samvete till V.

Likaså nu när det prats om avtal som ingås på EMU-nivå, dvs i praktiken bortom den svenske väljarens demokratiska medverkan. Nu tänker makthavare, och högerinspirerade politiker införa ett handelsavtal som ger redan monstruösa maktfullkomliga, övermäktiga läkemedelsföretag än mer makt, att tex höja priser på läkemedel så folk inte kommer få råd till dem, genom ändringar i patentlagar.
Dessutom vill de införa i handelsavtalet att företag ska ha rätt att stämma stater, dvs folkets invalda representanter, om demokratin inför tex miljölagar som på något sätt hindrar deras företags vinstmarginal. Och detta vill de kalla för “demokrati” ? I en överbyråkratisk EU-apparat som inte ens låter väljarna välja sin “president”. I LMs artikel påstår hon att det redan finns sådana avtal, och tar upp exemplet där svenska Vattenfall, stämde Tysklands stat för förlorad inkomst. Och LM har mage att påstå att det protesteras först nu, när USA och EU skall göra sådana avtal. När det finns massor med protester från vänsterpartiet även i denna fråga, om du bara googlar.

Medias och regeringen Reinfeldts fula hotkampanj till fördel för influensavaccintillverkande företag är ett annat skrämmande exempel på informationsapparatens roll i förminskningen av demokratin. Där fördes vi bakom ljuset igen, motståndare till vaccinet tystades ner medialt, och pro-vaccin-budskap fullkomligt dominerade media

Våra demokratiska rättigheter och vår så kallade yttrandefrihet ignoreras av de politiska och privata makthavarna. Och om någon världsmedborgare, typ, Assange, Snowden, eller Manning, sticker upp sitt huvud för långt i deras korrupta lyxkonsumtionsbaserade toppskikt. Ja då efterlyses dessa folkets informatörer som internationella brottslingar, anklagade för diverse bisarra brott, som naturligtvis är uppdiktade och fullkomligt påhittade för att fånga in, och fängsla de i folkets tjänst, frihetsälskande sanningssägarna.

Och lyckas man inte med att döma dem till fängelse för att de avslöjat de politiska och kapitalägande makthavarnas korrupta maktmissbruk, så använder de sig av misskreditering, i form av anklagelser, lögner och smutskastning, eller som i Assange fall, och delvis Snowdens fall, beröva deras frihet genom att sätta tryck på/hota världens regeringar/underrättelsetjänster och rättsinstanser så att dessa två informatörer i princip blir fängslade, på ambassaden, eller i ett främmande land.

Politiska partier, tex till höger som inte vill att folk ska veta vilka som betalar dem stora pengar för att genomföra åtgärder som gynnar deras företag, men missgynnar folk utan makt över sina egna liv

Stora politiska avtal som påverkar hela vårt demokratiska system mot diktatur. Avtalen inom EMU som minskar små länders möjlighet att påverka sitt eget lands val, går oftast obemärkt förbi den vanlige medborgaren. Vi anses ofta vara för dumma för att veta vårt eget bästa. Eller om man ska översätta till hur det verkligen är: Vi anses för dumma för att förstå att det är i vårt eget intresse att vi tjänar på att rika blir rikare, fattiga fattigare, på vår levnadsmiljös och hälsas bekostnad.

Hitler ville bränna böcker på bål, för att hålla folket ovetande och okunngt, eftersom det är lättare att härska enväldigt över folket då. Putin gör delvis likadant….och även västvärlden och Sverige har samma agenda. Men man bränner inte böcker. Man tar makten över informationsflödet som i dag främst går genom TV och internet.