När jag flyttade från Stockholm i mörka novemberrusket 1986, flydde jag från mitt förflutna. Jag flydde för att jag inte hade något annat val, och för att det var här hjälpen och medmänskligheten fanns för just mig. Jag har Sollefteå, i synnerhet då två Sollefteåbor att tacka för min existens, min moster och morbror. I Stockholm hade jag gått under… då.

Men flykten går numer för de allra flesta åt andra hållet, söderut. En del väljer att flytta för att de tycker det är mycket roligare att bo i en storstad, men fler och fler har mer eller mindre inget val, om man vill ha ett jobb, vilket de flesta ju faktiskt vill, trots det som Reinfeldt & lyckades inbilla rätt många svenskar.

Fler och fler butikslokaler står tomma, och uppgivenheten bland Sollefteås handlare sprider sig. Många försöker med ett heroiskt mod driva handel, men motarbetas av det kapitalistiska system som de och alla vi andra är en del av. Åtminstone i den oreglerade skenade fas den nu är i… pga avregleringar och skattesänkningar, och flyttande av makten från de folkvalda, till multinationella enorma företag. Det kapitalistiska systemet tar inte hänsyn till en levande landsbygd, och de politiska beslut som behöver tas för att hela Sverige ska leva uteblir alltid.

Det är inte brist på våghalsighet och driftighet bland de företagare som ännu slåss i sin hembyggd, som ärt orsaken till stadens kroniska avfolkning. Det är inte i första hand kommunalpolitikernas naiva beslut att tro att det blir bättre affärsverksamhet om man satsar på ett köpcentrum på fd I21-området, trots att det bidrar till att avfolka stadskärnan på både affärer och folk. En stadskärna som dessutom är en av Sveriges vackraste, med Ångermanälven rinnandes rätt igenom, vacker natur och en stadspark som satsats mycket tid, planering och pengar på.

Positivt tänkande och affärsinnehavarnas fantastiska kamp hjälper ju som uppenbart, tycks vara, inte mot avfolkning av bygden och en långsam dödskamp för Ådalens pärla Sollefteå. Den skenande nyliberalismen, oreglerade kapitalismen, och de av storföretagen köpta politikerna gör att Storstäderna nu fungerar som ett stort svart hål i rymden. Suger in allt kapital, alla unga människor in i det Urbana samhället. Och inget “positivt tänkande” i världen kan stå emot suget.

Det är endast i riksdagen, som riktigt verkningsfulla beslut mot Landsbygdens avfolkning kan tas. Endast genom att med ekonomiska incitament för producerande företag, och företag inom tjänstesektorn kan köpkraften öka i Sollefteå så pass att det lönar sig att öppna butik, eller skapa nya köpcentra. Endast genom att flytta ut statliga myndigheter på landsbygden och småstäder kan det ske… så att köpkraften etablerar sig på småorterna. Då och endast då fungerar satsningen på turism fullt ut också, allt hör ihop.

Ej heller hjälper den invandring som kommuner som Sollefteå tar emot, mot avfolkningen i långa loppet. Om inte pengar sprids till vårt samhälle genom att ge incitament för företag att flytta hit, om inte myndighetsjobb placeras här, så kommer invandrarna inte kunna försörja sig här, utan flyttar även dom till storstäder likt unga svenskfödda människor gör. Och på den punkten är det rika kommuner som har beröringsskräck för flyktingmottagning, och köper sig fria från det genom att med politiska beslut ge pengar till döende kommuner att ta emot invandring.

Allt detta går att styra i rätt riktning, med hjälp av politik, om politikerna hade velat eller vågat. Men man kryper för kapitalet, och man är populistiska gentemot den urbana väljarkåren, eftersom de är fler och ger politikerna den makt de får att regera.

Jag tror mig veta hur vi vänder detta, men det står inte i min makt att förändra, och nästan inga förstår följderna av urbaniseringen och avfolkningen av glesbygden. Megastäder generar massor av sociala problem. Och Norrland förblir en slags utkantens provins för att ta naturtillgångar ifrån, till det växande Stockholm, Göteborg och Malmö mfl …

Men vem lyssnar på ett klokt socialfall ?