Jag undrar….

Gång på gång möter jag i olika debatter, olika grader av Egoism, främlingsfientlighet, rasism. Eller som de föredrar att kalla sig själva “Kritiska till invandringspolitiken”

Man skulle lätt kunna ersätta den definitionen med: “Vi vill drastiskt minska eller stoppa flyktingmottagandet/invandringen”. Och i väldigt många fall egentligen tycker vissa bara att “det är för mycket nu” och med det menar de för mycket invandare.
Givetvis anser de sig inte ska behöva förklara vad de menar när de uttrycker sig så.
Och om man undrar över vad de menar, möter jag i nästan all debatt med de som påstår sig vara“Kritiska till invandringspolitiken” att de anser sig bli “tystade” och “inte får tycka vad de vill”

Givetvis följer de sin ledare i hans förfarandesätt, där han anser att Islam är vår tids största hot, och sedan ser oskuldsfullt olycklig och oskyldig ut när han får mothugg i debatten, och blir kallad för rasist och främlingsfientlig.

Liknande var det när Rienfeldt och Borg rustade upp sin egen privatekonomi, blev köpta av internationellt storkapital, införde stupstocken, för sjukskrivna, skuldbelade cancersjuka, sålde ut folkets sedan länge surt förvärvade tillgångar, och raserade det solidariska välfärdssystemet, för att sedan “gråta ut i media” över karikatyrer på honom i pressen.

De kräver med andra ord att bli behandlade med “respekt”, efter att i ren handlings kraft OCH retorik ha pissat o det grövsta på sjuka, gamla, arbetslösa, flyktingar i nöd, tiggare, etc … ja och för att inte tala om dessa svaga gruppers intressebevakare, den politiska vänstern.

Att
bete sig respektfullt är en helt annan sak. Men det finns väl inget respektfullt i att vilja förbjuda tiggeri ? Det finns ju
inget respektfullt i att vända sig emot systrar och bröder som har det
mer ekonomiskt och socialt svårt än oss ? Det finns inget respektfullt över
att vända dem ryggen som behöver oss mest. Och det finns inget
respektfullt över att rikta sparkarna neråt, och slicka uppåt ?

Det är tydligen synd om de som vill trycka ner folk och folkgrupper smiley