Jag måste tillstå att om inte följderna av tokig politik, varit så allvarliga för många utsatta människor, så tenderar vissa politiska ledare och inlägg att bli rätt komiska. I detta fall blev en Liberal ledare av Lars Kriss i Tidningen Ångermanland, http://www.allehanda.se/opinion/ledare/kapitalism-bygger-broar väldigt komisk, förmodligen helt ofrivilligt.

Många gånger bygger skribenter, opinionsbildare, och politiker upp sina tal/artiklar på ett sätt där slutfasens ord skall ge det bestående intrycket. Så och i Lars Kriss fall, och därför börjar jag attackera slutet på hans “i det blå”, svävande, verklighetsfrånvarande villfarelser som nämns i slutet av hans ledare. Som han för övrigt i sanningens tjänst borde döpa om från “ledare” till “vilseledare”.
Kriss skriver nämligen både i rubriken och i avslutningen att

“kapitalism bygger broar och Som brobyggare är drivkraften att tjäna
pengar oslagbar”

Jag känner spontant att det är lika verklighetsfrånvänt, som när Ann Wibble ville att varje svensk skulle ha en årslön på banken, i nationalekonomins bästa. Eller när Sofia Arkelsten helt historielöst, hävdade att Moderaterna rent historiskt gått i bräschen för demokratiseringsprocessen.

Om vi nu skall använda oss av och blanda ihop liknelser/metaforer, med verkliga livets krasshet, så visst byggs det broar. Men det är inte kapitalismen som bygger dem. I alla fall inte broar mellan människor, eller för människor. Broar för kapitalisterna och för kapitalismen kanske byggs av kapitalismen, men inte av kapitalisterna, utan av hårt arbetande människor. Så min självklara fråga blir ju givetvis, Broar ? för vilka ? och till vilket pris ?

Nej, givetvis är Kriss tankevurpor rena flumresonemang i syfte att ge falsk trovärdighet åt den livsstil de utsugande och tärande kapitalisterna ägnar sig åt. Det finns inget brobyggande mellan människor i kapitalismen och säljandet av varor i sig. Det verkligt brobyggande är att hjälpa människor i nöd, att skapa ett samhälle som inte straffar sjukdom och ålderdom. Det verkligt brobyggande är att utifrån ett humanistiskt perspektiv bidra till och skapa en god levnadsstandard även för människor med andra religioner, annan kultur, annan hudfärg, om nöden ber oss om det.

Hittar man någonting brobyggande i att 1% av jordens befolkning äger 50 % av dess resurser, samtidigt som folk svälter. Då anser jag att man antingen är så naiv att det borde vara straffbart, eller att man är så mentalt instabil att man behöver psykologisk hjälp från samhället … ja just det, den har Lars Kriss & co ju varit med om att dra ner på efter som det är fult att betala skatt i er värld.

Lars Kriss ! Kom till mig och mina vänner, så ska vi lära er vad som bygger broar, och vilka som i sitt anletes svett och med sina stora hjärtan bygger dem !