– “Socialismen är död”

….har många kapitalister och dess mentala
nickedockor skränat sedan länge tillbaka.
En av de vanligaste invändningar man haft
mot “socialism” är myten om dess maktmonopol, samt
motvilja till statlig makt. Kapitalism är frihet, har man sagt
genom år av propaganda.

Så, nu har Sverige, Europa och världen,
under en lång, lång period klivit kraftigt åt höger.

Och vad har hänt ?

Genom kapitalismen har en “superstat” bildats i Europa
som i storkapitalisternas ledband, dikterar villkor för
hur folk ska leva, för hur stater ska lagstifta, på vilket sätt
en mjölkbonde får sälja sin mjölk etc

USAs stat, i kapitalismens hemboning,
har mer makt än någonsin, och avlyssnar både
sina egna medborgare, och både sk diktaturer, men
även demokratier ute i världen.,
I USA är dessutom media, den del av samhället som
skall informera medborgarna näst intill monopollikt
ägda av kapitalistiska intressen som helt ogenerat
presenterar kapitalistisk propaganda, dvs rena
politiska åsikter som fakta och nyheter.
Journalisterna i tex FOX News, är helt enkelt betalda
för att föra ut vinklade budskap som enkom tjänar dessa
riskkapitalisters ekonomiska intressen.

I den globala ekonomin bildas kapitalistiska monopol
istället för de påstådda socialistiska monopolen.
Det syns i IT-branschen, inom energibranschen, inom
Media, ja inom i stort sätt alla branscher hur kapitalismen
de facto strävar efter monopol. Och ett av de mest tydliga
och klassiska sällskapsspelen heter ju faktiskt just “Monopol”
Där man spelar om fastigheter och gator i Stockholm, utifrån
kapitalismens grunder.

Kapitalismen skapar således alldeles på egen hand, allt det
man beskyllt socialismen för under alla år. Man har skapat starka
maktlystna stater med övervakning av medborgarna,
och man har skapat monopolliknande marknad, där alla
försök till konkurrens köps upp eller på smutsiga sätt avlägsnas.

Socialismen är inte död

Socialismen har aldrig fötts egentligen.
Problemet med Kapitalism, OCH socialism är i att i
storskalighet och global synvinkel är de dömda att
bli maktfullkomliga och trampa på den lilla människan.

Marknader (Markaden, med köpmän, byteshandel etc)
fungerade alldeles utmärkt när den var begränsad lokalt
i byar och närområden. Och den socialistiska idén likaså
i mindre byar där man var beroende av varandras
samarbete, förtroende och tjänster.

Ett exempel är hur mjölkbonden på liten norrländsk ort
som inte själv får hälla upp sin mjölk i urnor och sälja
den pga av EUs och kapitalismens regler.
Men däremot får kunden själv gå in hos bonden hälla upp
sin mjölk och lägga pengar i urna, i förtroende.

Detta fungerar utmärkt i en liten by, där alla känner alla,
Där byn är beroende av att man hjälps åt, och framförallt
att som i den by jag pratar om har medborgare som är
någorlunda jämställda, ekonomiskt och socialt. Och nej
det betyder inte att “alla tjänar lika mycket” eller att “det inte
lönar sig att arbeta”

Detta system som mjölkbonden utvecklat för att undgå
den ologiska och näringsfientliga EU-byråkratin är ju
naturligtvis omöjlig i en storstad som Stockholm. Där det
är till följd av ensidig kapitalism, stor ekonomisk och
social segregation. Tilliten och samarbetet finns givetvis inte där

Decentralisering, när-produktion, och mindre lokala marknader,
är den enda räddningen både för socialismen, marknadsekonomin.
Samt den jord våra barn ska ärva av oss.

Men den tanken skrämmer dagens makthavare,
både inom näringsliv, politik och religion,
då deras maktmonopol då hotas.
Trots myten om det socialistiska monopolet