Är det positivt att vara positiv ?

Evinnerligt, innerligt och kontinuerligt gnälliga människor
är inte uppskattat hos många, inkl mig själv.

Likadant är det med hysteriskt positiva människor
som kan vara ett samhällsgissel, ett stort problem. Lika så glada
människor kan vara ytterst enerverande och upprörande
för sinnesron.
smiley
Jo då kära vänner, jag känner människor som är som
ständigt solsken, och smittar av sig på mig och omgivning.
Och jag älskar dem, och kommer alltid att göra. Tex en myzig
“Duracellkanin” vi känner.

Slå i skallen på folk

Problemet är när man självförmätet HÄVDAR sin positivitet
och slår den i skallen på folk
. Samt när folk medvetet förväxlar
konstruktiv kritik, med negativitet och gnäll. Ja men visst är det
nödvändigt att tro på det man gör om man ska lyckas.
Och visst finns det gott om duktiga företagare i Sollefteå.
Men om man tror att positivt tänkande är lösningen på
avfolkningsproblemen i glesbygd och småstäder, så vill jag
nästan hävda att “positiviteten” t.o.m kan vara hämmande.

Lika less som…

Lika less som man kan bli över att folk de facto gnäller över
Sollefteå som “en håla där ingenting händer”, lika less blir
jag på de som inte ens vill beröra problematiken kring att
gågatan/handelsstråket i Sollefteå snart är tömd på butiker.
Lika less är jag på att höra om “publikrekord i olika evenemang,
år ut och år in, när detta inte är sant. När man medvetet flyttar
bort kärnverksamheter från en stadskärna som rustats upp
för miljoner, och är turist-magnetisk i sin skönhet

Och lika less blir jag på när man inte vill förstå att det finns
externa faktorer som är politiskt förankrade, både på
kommunalt plan, riksplan och dessvärre EMU-plan, som fäller
förutsättningarna för både arbetare, sjuka, arbetslösa och
framförallt småföretagare på små orter som Sollefteå.

Gnäll eller ?

Detta är inte “gnäll”, att hävda, detta är KAMP att hävda !
Det räcker inte att hysteriskt starta nya småföretag, i
småstäder och landsbygd om inte de ekonomiska
förutsättningarna finns, då de går omkull om inte kundunderlaget
finns,om inte rätt decentraliseringsåtgärder görs.
För som det är nu. Med den politik VI RÖSTAT FRAM,
så mjölkas alla naturresurser från Norrland söderut,
och både pengarna som skulle kommit Norrland till del,
och vår dyra fina ungdom, vår unga kunniga arbetskraft
flyttar söderut till Stockholm och andra storstäder.

Och då kan vi stå där på vår tomma gågata och vara hysteriskt
positiva, och det hjälper föga mot avfolkningsproblemet,
urbanisering och flyende arbetskraft tillika köpkraft.