Här sitter jag, med inflammerat tandkött, och svullen kind och hals efter tre akuta tandläkarbesök i midsommarhelgen. 4500 kronor fattigare utan att behandlingen ens är färdig, och en utifrån min smärtgräns outhärdlig smärta i tre långa dygn.

Här sitter jag, en “nyttig idiot”, som så ofta jag kan bidrar och hjälper folk utan betalning, när helst de kan tänkas behöva hjälp, ur ett samhällsperspektiv. En som inte passar in i det urbaniserade, marknadsdyrkande samhällets normer, en som inte fungerar som en produktionsenhet, alternativt slug egoistisk, penga-dammsugare.

Här sitter jag och funderar över en del funderingar, värda att funderas över.

Lönsamhet och ledighet

Förut fanns det nog lika många tandläkare i stan som nu, men nu har man delat upp tandläkar-jouren över hela länet, så om man får akut tandvärk med inflammation, så får man förbereda sig på att åka bil… minst 10 mil. Nu hade jag turen att ha tillgång till bil denna gång. Och jag har körkort. Men har alla den möjligheten ? Men det är klart tandläkaryrket är säkert inte tillräckligt lönsamt som det är ? smiley Och lönsamhet och produktivitet går före allt utom ren kapitalistisk spekulation och riskkapitalism.
smiley

Uppdrag: skit i kunden och anställ någon att låta trevlig medan

Alldeles innan midsommarhelgen fick vi nätverksfel på internet nästan hela Djupö-området oxå. Två dagar innan midsommar började samtalen ringa in till AllTele. Till en början intar de utplacerade (1)*företagsmålvakterna* (kundservice – lågbetalda mänskliga förprogrammerade telefonsvarande ungdomar) – en av företagsledningen, förprogrammerad tveksam inställning till att de uppståndna problemen ens uppstått. Detta är ett förfaringssätt, alldeles oavsett hur verkligheten ser ut. Dessutom hävdar den av företagsledningen förprogrammerade anställda ungdomen, som skäl att inte rycka ut, att “snart är det ju midsommar oxå”.

När sedan nästa dag kommer, fortfarande en dag till midsommarafton, en dag som dessutom är en “afton”, som egentligen inte är röd dag. men ändå behandlas som röd dag, då många ser till att gå hem tidigare från jobbet redan dagen före själva aftonen. Då har de blivit så nedringda av abonnenter att det inte finns en chans att det är något annat än nätverksfel. Då kvittrar den förprogrammerade företagsmålvakten till ungdom, att det är “ganska säkert” att det är ett större nätverksfel och att det är ” felanmält”

Vad betyder det då ? “felanmält” ? Jo det betyder att de som äger kablarna som AllTele hyr av, fått information om felet. Men betyder detta att åtgärder nu vidtas ? .. Nej, nej, nej all godtrogna medborgare, mig inkluderat. Nu väntar medvetet kabelägarna ut Torsdagen innan midsommar, vill helt enkelt inte skicka ut någon tekniker för att åtgärda felet som är uppenbart och omfattande. Detta kan nämligen medföra en kostnad för både Alltele och de som äger kablarna, och det kan minska på lönsamheten.

Lönsamheten biter ofta världsmedborgarna i röven

Ytterligare ett exempel på hur “lönsamhetens värld” kan bita dess medborgare i röven, är det exemplet med hotet världen står inför genom att antibiotikaresistenta bakterier bildas i allt raskare takt. Och den Antibiotikaresistensen har skapats till stor del av för frikostigt utskrivande av antibiotika av läkare, samt för flitigt användande av patienter som mer eller mindre använde det som en säkerhetspryl även vid milda förkylningar. Och detta livsfarliga överflödiga användande av antibiotika/penicillin är ju givetvis orsakad och stimulerad av lönsamhetens heliga avgudabild.

När nu detta för världens totala hälsotillstånd, ytterst riskfyllda situation med antibiotikaresistenta bakterier uppstått så står Lönsamhetens heliga avgudabild maktlös… eller rättare sagt viljelös inför detta livshotande globala problem som de delvis själva skapt. Jo för att ni ser bakterierna ombildar sig så ofta direkt efter eventuellt framställt nytt effektivt penicillin, att när väl medicinföretagen med dess forskning i ryggen fått fram det, så bakterierna kanske blivit resistenta mot det.

Och hörrni finns ingen lönsamhet vad händer då ? Jo då investeras inga pengar i forskning och produktion. Huvudsaken är som sagt var lönsamheten, inte om miljontals människor riskerar dö av sjukdomar och infektioner som är näst intill utrotade i västvärlden. Anledningen till att de inte är utrotade i tredje världen, är ju givetvis att de är fattiga där och inte har råd att köpa medicin, och då är det ? … just det ….inte lönsamt

Definitionen på nutidens företagsamhet tycks vara att på ett så samvetslöst sätt som möjligt , med så lite eget utfört arbete som möjligt suga ut så mycket pengar som möjligt av både de som har gott om dem, och de som har ont om dem, utan något som helst humant eller globalt ansvar.

Jo och hörrni förresten….

Jo förresten hörrni – på sluttampen av samtalen önskade, både den hjälpsamma, men medicinskt maktlösa 1177-informationspersonalen och den förprogrammerade företagsmålvakten till ungdom: “Trevlig midsommar” … innerst inne tänkte den i smärtor lidande tandvärksdrabbade Kai-Tomas att de kunde stoppa upp sin “trevliga midsommar” nån stans där solen aldrig skiner. För solen sken inte under min midsommar… men huvudsaken är ju att “lönsamheten” får frodas.

(1)* förklaring: En bilmålvakt kan vara ägare till fordon som brukas av andra personer eller företag, och där målvakten då underlåter att betala lagstadgad trafikförsäkring, parkeringsböter, skatt på trafikförsäkringspremie,
med mera. Gällande svensk lagstiftning är det svårt för polis och
kronofogde att få ut dessa skatter genom att beslagta och avverka
fordonet. År 2014 rapporterade Sydsvenskan att bilmålvakter hade upp till 1,5 miljarder kronor i obetalda skatter, böter och avgifter.[1]

Därav associationen till det egentillverkade ordet “företagsmålvakt”, där det alltid är omöjligt att prata med ansvariga personer, och därmed att få ett svar som är värt nåt.