Det är inte alltid lätt med källkritik på nätet.
För de som är obekanta med ordet “källkritik”
Så innebär det konsten och förmågan att sålla ut vilken av den massiva våg av information vi lapar i oss som har hög sanningshalt, eller är ren lögnaktig propaganda. Och detta är en av de främsta nycklarna till att bibehålla vår demokrati samt förhindra konflikter och diktaturer i världen. Nämligen att folk som använder sin enda demokratiska röst vid riksdagsval, väljer parti och politiker på sann information.

Propagandahistorik

Alla diktaturer genom historien använder sig av falsk propaganda, men vad folk inte vet är att de stater vi västerlänningar har kommit att kalla “demokratier” faktiskt oxå använder sig av falsk propaganda i hiskeliga mängder. Och framförallt mörkläggning av dessa “demokratiers, skumraskaffärer, och dito för de “fria företagen”. Och den sk “fria marknaden” är inte alls så fri som dess förespråkare vill få oss att tro.
Förr i tiden innan internet, lyckades tex Hitler och Stalin lura sina folk trots att de bara hade radio, flygblad och bio som propagandavapen. NU … finns internet, och här kan vem som helst lägga ut vad som helst och sprida falsk information. Och framförallt bland Sverigedemokraternas främlingsfientliga anhängare och ledare används tex sociala medier för att ljuga till sig den “sanning” som de behöver för att motivera minskad invandring, kartläggning av etniskt ursprung, utvisningar etc etc.
För den riktiga sanningen räcker inte till, eftersom det är klart och tydligt att människan alltid migrerat och att alla samhällen som någonsin blomstrat, har gjort det på basen av migration, både immigration, och emigration.

Marknadens egen strävan mot ofri marknad

Nästan all stor företagsamhet strävar nämligen mot monopol, eller Oligopol
Och gör allt för att INTE få konkurrens på marknaden. Våra “fantastiskt” högerstyrda “demokratier” har infört övervakning av sina medborgare och andra länders medborgare, kartläggning över politisk och religiös övertygelse. Samtidigt som det är de de beskyller tex vänsterpartiet för, så har de lyckats genomföra dessa inskränkningar i personlig frihet genom diverse lagar. Och de flesta har gått på lurendrejeriet. Svenska moderaterna vill tex inte alls redovisa för vilka som betalar, sponsrar deras partikassa, och deras valfond. För det är ju de jättestora överdimensionerade multimiljardärsföretagen som mer eller mindre köper den politik de vill ha. Dvs man får ju inte vara så naiv och tro att de pumpar in miljoner i Moderaternas parti, utan att få politik som ger dem mindre skatt, eller rent utav befriad från skatt på ett eller annat vis.

Mest pengar, har den politiska makten

Och mest pengar, vinner ofta val, eftersom folk inte sätter sig in i vad för skarpa politiska förslag olika partier har, och vilka konsekvenser den får. Utan man sväljer strax innan valdagen den propaganda som är mest slagfärdig och populistiskt riktig för väljarens “känslor” den dagen.

Hysterisk pengajakt

Ja men hela världen, varenda dag, varenda timme, varenda minut har ju blivit en hänsynslös jakt på pengar, där det BOKSTAVLIGEN gås över lik. Vård av människor har blivit en lönsamhetsfråga, om det inte är lönsamt , så vårdar inte privata vårdföretag, det säger sig självt. Och detta har vi accepterat. Varenda vaken timme bombarderas vi av telefonförsäljare, reklam på TV, försäljare på gatan, försäljare vid dörren, reklam på mobilen, reklam på datorn. påträngande abonnemangsförsäljare.

Utan krig …ingen inkomst

Krigsindustrin tex kan ju inte överleva utan krig eller hot om krig. Tror ni då att den eftersträvar och verkar för fred ? Det är alltså en marknadsbaserad krigsindustri, och den ser ju givetvis till på olika sätt att det finns en marknad för dess vapen. Och tilläggas bör är ju att den tillsammans med den ruttna globala läkemedelsindustrin är de största av världens marknader.

Helt utelämnade kunder

Tandläkarnas kryddade notor kom ju även fram i ett reportage, men det blev en dagsnyhet, utan rättsliga åtgärder. Och man fortsätter i samma stil. Även där så är det ju intressant med privat tandvård. De lever på detta och sätter sina priser själva. Är det verkligen i deras intresse att vi har friska tänder ?
Vi är helt utelämnade till dem, då vi inte kan avgöra om vi blir lurade eller inte.

Men vi fortsätter blint och naivt att tro att “fritt företagande” är lösningen på världens problem, när den i själva verket skapar de flesta av dem… och då har jag inte ens gått in på vad kapitalismen gör med vår livsmiljö. förgiftar mat och boendemiljö, luften vi och våra barn andas.

“Men gud ske pris för Kapitalet”