Det finns dom som är arga på Assange för att han inte inställer sig till förhör I SVERIGE.
Trots att han i första läget faktiskt inställde sig till förhör, och åklagaren släppte det. Och trots att han villigt sagt han vill ställa upp på förhör på ambassaden där han befinner sig.

Assange är på goda grunder rädd att bli utlämnad till USA som har tappat ansikte inför världen, när Assange avslöjade deras krigsbrott. Han riskerar livstids fängelse där.

För den som eventuellt inte skulle tro på att Sverige skulle kunna lämna ut Assange så står det på regeringens hemsida:

“Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten. Ingress Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering (nedan kallade”parterna”), som har ett gemensamt intresse i forskning och utveckling som gäller skydd av den nationella säkerheten, som söker att på bästa sätt använda sina resurser för utveckling av forskning och teknologi, undvika onödigt dubbelarbete och uppnå bästa möjliga och mest kostnadseffektiva resultat genom samarbetsaktiviteter, som önskar öka utbytet av information och personer inom områden som gäller identifiering av hot mot den nationella säkerheten, motåtgärder och konsekvenshantering samt utveckling av tekniska normer, driftsförfaranden och stödjande metoder som styr användningen av dithörande teknologier, som understryker att resurser …..

Detta är en av vår tids största rättsskandaler, innan det ens kommit till rätten