Makthavarnas “ansvar”

Vi hör ofta politiker prata om “ansvar”. Vi hör förespråkare för klasskillnader och marknadsliberalism prata om ökad lön för ökat ansvar. Likaså hävdar småpåvar inom kommun och stat liknande hög betalning utifrån ansvar.
Men vad innebär det egentligen att HA ett ansvar, är ju faktiskt ett rätt diffust begrepp. Något mindre diffust må hända att TA sitt ansvar är. Men vad betyder det i realiteten ?

När samhällshöjdare gång på gång blir ertappade med mygel och att förse sig med pengar, så vad händer ? vad är ansvar då ? Att de i värsta fall får avgå ? Mmmm men ofta får de ju då nån ny toppost, kanske ännu bättre betalt. Borde inte ansvar i sådana fall innebära näringsförbud, och/eller förbud för nya chefsposter ?
“Ansvar” ? … hmm jo jävlar ja !!

Således skulle vi ju ganska omgående kunna reducera toppchefernas och politikernas löner med minst hälften, när “ansvar” i slutändan ändå inte betyder nåt.

Och vem “tar ansvar för en av Sveriges moderna historias största desinformationskampanjer från stat och läkemedelsindustri, som vid svininfluensan ledde till flera hundra ungdomar fick Narkolepsi ?
Den dåvarande Reinfelstregeringen/socialstyrelsen ? som godkände avtalen om ansvarsfrihet för läkemedelsföretaget som distribuerade det oprövade vaccinet ?
Vem “tar ansvar” för deras situation idag ? Och vilka huvuden har rullat i denna skandal ? … inga ….

“Ansvar” ? … hmm jo jävlar ja !!

Ansvar vid våldtäkt

Det här är ju ett känsligt ämne för vissa människor.
Det finns ju domstolsbeslut som friat våldtäktsmän utifrån att kvinnorna, flickorna haft utmanande klädsel. Och låt mig bara direkt klargöra att det tycker jag är åt helvete. Man är alltid ansvarig för sina handlingar, så ett brott, är ett brott, är ett brott !!!

Däremot finns det ju ett slags risktagaransvar hos varje individ, som inte på något sätt fråntar huvudansvaret hos gärningsmän/kvinnor. Men om vi nu tar fallet Chrissie Hynde, en känd popmusiker.

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/kritikstorm-mot-chrissie-hynde-efter-uttalande-om-valdtakt/

Där hon själv tar på sig ansvaret för att hon blev våldtagen som ung, när hon liftade med ett MC-gäng som skyltade med att de hade den synen på kvinnor.
Nej jag håller inte med henne om att det var hennes fel att hon blev våldtagen,… det är alltid den som våldtar. Men det finns en risktagaranalys att beakta. Jag skulle ju tex inte om jag hade en dotter tillåta att hon klädde sig utmanande i samband med offentligt festande och i kombination med sprit, av den enkla anledningen att jag skulle aldrig förlåtit mig själv som förälder om det hände, OAVSETT hur mycket rätt hon skulle ha att klä sig så utan att bli våldtagen.
Skulle jag då stå där inför förkrossad dotter och hävda hennes rättigheter, eller skulle jag varit grinig ansvarstagande förälder som hon blir sur på ? jag tror det senare. Återigen ansvaret är alltid gärningsmannens/kvinnans vid brott, men … till vilket pris är vi redo att framhärda den rätten ?

“Ansvar” ? … hmm … nja nåja

Mitt ansvar över mitt eget liv kontra min kapacitet.

Likaså är det ju med personligt ansvar för mig själv och varje individ, för sitt eget liv. Man måste börja med sitt eget ansvar, så långt ens förmåga räcker. Det innebär dock inte att jag drar slutsatsen att alla som inte klarar av det jag klarar av skulle vara ansvarslösa. Vi har alla olika kapacitet, att sträva och göra sitt bästa räcker gott