Chokladbollar är gott !

För vissa blir de tydligen inte lika goda om de inte får fortsätta att benämna dem med en nedsättande, rasistisk benämning.
smiley

Kjell Hedvall, socialdemokraternas ordförande i kommunstyrelsen i Lidköping säger bla:

Kjell – “Att det ordet skulle vara mer kränkande än andra förstår jag inte, säger han till Aftonbladet”

Kjell ”Vi har väl för helvete aldrig haft slavar i Sverige. Dessutom är ordet
ett gammalt folklig benämning som överhuvudtaget inte har med rasism.
Akademiska dumhuvuden finns det gott om..”

Jag (Tomas Lundin från PK-maffian)
– Jo det har vi Kjell, om än inte i samma omfattning som den transatlantiska slavhandeln, även om Sverige var med och smidde järnen som fjättrade dessa slavar. Men även om du här brister i historiska kunskaper och vi “akademiska dumhuvuden” INTE brister i det, så är det inte poängen. Poängen är att ordet använts i nedsättande syfte så länge att ordet förändrats till just nedsättande. Jo förlåt Kjell, för att du ska förstå det resonemanget från oss “akademiska dumskallar” så krävs det ju förvisso att du förstår att språk, precis som samhällen, är under ständig förändring vare sig Kjell, vill det, eller förstår det.

Kjell – ”Nu ramlar det in repr för PK-maffian som inte kan läsa innantill eller
förstå det praktiska livet utan håller sig till det teoretiska godset”,

Oskar – Att ordet officiellt tagits bort och ersatts av ordet chokladboll tycker inte Kjell Hedvall spelar någon roll.

Kjell –
” Jo men jag kan ju säga till en svart människa: Du är en jävla
chokladboll. Är inte det också kränkande? Det är ju hur man säger det
och hur man gör, säger han”

Oskar – Fast ingen har väl hittat på att ordet skulle vara kränkande?

Kjell – Men återigen. I den efterföljande debatten så har ju jag blivit kränkt. Men jag går inte omkring och gråter för det.


Jag (Tomas Lundin från PK-maffian)
– Jo men det är ju det du gör, nu och här i media agerar du som en försmådd 5-åring över att du inte får säga chokladboll på ett mer nedsättande sätt.

Oskar – Du skriver att man använt ordet i ”PK-maffians syften”. Vad menar du med det?


Kjell
Man får inte tycka vad som helst. Allting ska vara fullständigt korrekt.

Oskar – När du skriver “PK-maffia”, vad betyder det? Vem ingår där?

Kjell Ja, politisk korrekthet. Personer i samhället som anser sig vara utövare av sanningen.

Jag
(Tomas Lundin från PK-maffian)
– Och då undrar jag vem har förbjudit Kjell ? Och anser inte Kjell själv att han har rätt i det han tycker och säger ? Då är ju Kjell själv per sin egen definition “PK-maffia” !
smiley

Oskar – Vad tror du Stefan Löfven tycker om det här? Tror du han använder ordet ”negerboll”?

Kjell Nej, det gör han naturligtvis inte.

Oskar – Tillhör han, Stefan Löven också PK-maffian?

Kjell Nej, han uttrycker sig ju inte på det viset. I förhållande till hans
ställning måste han ju naturligtvis vara mer försiktig. Han tillhör ju
inte extremvänstern eller andra extremister så nej, han är inte
PK-maffia. Han är en förnuftig människa.

Jag (Tomas Lundin från PK-maffian)
– Lite som att om man hatar folk som inte är svenskar sen flera generationer, men det går bra när de heter Zlatan, och spelar i ens favoritlag ?

Epilog

Jag (Tomas Lundin från PK-maffian)
Tycker Kjell även att det inte är kränkande om hans dotter eller andras kallas för “Hora” i skolan ?

Ja men va fan Kjell !!!!… det är ju inget kränkande med det, det är ju bara ett yrke som funnits i alla tider, det kan väl inte va kränkande ?

smiley